Nu är vi FR 2000-certifierade!
2013-11-18

Sedan september 2013 har Första hjälpencentrum ett FR 2000-certifikat. FR 2000 är ett ledningssystem likvärdigt med ISO 9001 och ISO 14001.

Skillnaden är att FR 2000 omfattar fler delar av verksamheten än ISO-systemet.

FR 2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet. Uppbyggnaden är flödesorienterad och speglar en beställnings väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Läs mer om FR 2000 och vårt kvalitetsarbete >>