Om våra utbildningar

Om våra utbildningar i HLR och första hjälpen

En utbildning i hjärt-lungräddning eller första hjälpen hos Första hjälpencentrum är mer än en vanlig HLR-utbildning. Instruktörerna är sjukvårdens experter på livräddning – samtliga har lång erfarenhet från ambulans- eller akutsjukvård. Under en utbildning får du ta del av kunskap och erfarenhet från en vardag av livräddning och omhändertagande av akuta skador och sjukdomsfall.

Utbildningar i HLR och första hjälpen hittar du hos oss, i olika kombinationer och inriktningar. Både på grundnivå och påbyggnadsnivå. När du bokar en utbildning hos oss tar vi reda på hur din arbetsmiljö ser ut och vilka risker som finns. Vi föreslår ett passande upplägg baserat på din bransch och gör sedan ytterligare anpassningar utifrån era specifika behov och förväntningar.

Under utbildningen strävar vi efter att skapa en djupare förståelse hos deltagarna. Därför går vi igenom hela situationen kring en person som har skadat sig eller drabbats av en akut sjukdom. Varje avsnitt startar med teori och diskussion för att bygga upp kunskap. Sedan kommer de praktiska momenten där du får öva på handgreppen utifrån olika scenarion. På så sätt varvar vi teori och praktiska övningar under hela utbildningen.

Efter utbildningen hos oss ska du kunna bedöma läget, förstå de bakomliggande orsakerna, tänka självständigt och sedan vidta rätt åtgärder utifrån det. Du har fått en utbildning med det rekommenderade grundinnehållet, men också mer fördjupning och ett skräddarsytt innehåll för era behov. Dessutom kan vi hjälpa din arbetsplats med repetitionsutbildningar för att hålla kunskaperna färska.

HLR-utbildning med kvalitet

Hjärt-lungräddning (HLR) är en behandling för att förhindra hjärnskador hos en person med hjärtstopp. HLR består av en serie relativt enkla handgrepp som alla kan lära sig, genom att gå en utbildning. Precis som med allt annat krävs en teoretisk grund och mycket övning för att bli duktig på något praktiskt. Därför är våra HLR-utbildningar minst 4 timmar långa med många repetitioner. Vi anser även att en realistisk känsla hjälper dig få in rätt teknik, därför använder vi oss endast av HLR-dockor i helkroppsstorlek.

De HLR-utbildningar vi erbjuder är:

Första hjälpen för din bransch

Första hjälpen handlar om den hjälp du ger en person som blivit skadad eller akut sjuk. Det kan vara allt från att stoppa en blödning eller hantera ett krampanfall till att hålla en skadad person vid liv i väntan på ambulans. Under vår kurs i första hjälpen får du lära dig viktiga, ibland livräddande handgrepp och åtgärder som en allvarligt skadad person behöver. För att hjälpa dig välja utbildning har vi tagit fram förslag på lämpliga kurspaket för första hjälpen, anpassade efter olika arbetsmiljöer.

De olika första hjälpen-kurserna har inriktningarna:

Vill du ha en annan inriktning, eller ändra i en av ovanstående kan vi självklart lägga till eller ta bort innehåll. Kontakta oss, så tar vi fram en skräddarsydd första hjälpen-kurs för din arbetsplats!

HLR-instruktörer från akutsjukvården

Våra instruktörer har lång erfarenhet från ambulans- och/eller akutsjukvården och håller utbildningar vid sidan av sitt ordinarie arbete. De flesta har över 10 års erfarenhet och många har även specialistutbildningar inom exempelvis anestesi, barnsjukvård och intensivvård. Med sina många år i yrket och sin stora vana vid arbete på olycksplatser har våra instruktörer varit med om det mesta när det gäller sjukdomar, olycksfall och skador. De har koll på de senaste medicinska rönen och har alltid aktuella exempel från verkligheten att relatera till. Givetvis delar de med sig av sin kompetens och ger tips och råd om hur åtgärderna vid första hjälpen blir så effektiva som möjligt. Vi kan första hjälpen och HLR och vet vad vi pratar om!

Utbildning i hela Sverige

Första hjälpencentrums instruktörer har kompetens att utbilda alla yrkesgrupper och branscher, även läkare och vårdpersonal. Vi har runt 25 instruktörer över hela Sverige som, utöver sin höga kompetens, även är skickliga pedagoger. Dessutom följer de ett väl genomarbetat pedagogiskt koncept. Så oavsett var ni finns kan du vara säker på att ni får samma höga kvalitet på utbildningen.

I våra nya lokaler på Energigatan har vi byggt ett helt skräddarsytt rum för utbildningar. Perfekt för de utbildningar som vi håller på plats i Västerås.

Utbildning HLR och första hjälpen

Scenarion på din arbetsplats

Vi håller gärna utbildningarna på din arbetsplats. Det är där du vill känna dig trygg när något händer. Alla övningar byggs upp kring scenarion som skulle kunna uppstå i arbetsmiljön. Med realistiska övningar ”på hemmaplan” blir det lättare att koppla ihop kunskap från utbildningen i en akut situation. Då är chansen också större att du vågar ingripa och göra som du har lärt dig.

Boka utbildning

Vi utbildar främst grupper hos företag, organisationer och offentliga verksamheter. Vill du veta mer eller boka en kurs för din arbetsplats? Kontakta oss gärna för att diskutera upplägg och få en offert!

Telefon: 021-448 10 10
E-post: info@fhcentrum.se