Hoppa till innehåll
Första hjälpencentrum®.

Du handlar just nu som företag

Detta påverkar priser, moms, frakt och betalningsmetoder.

(du kan ändra detta senare)

Meny
Kundvagn

Inga produkter i varukorgen.

Nya rekommendationer: mer HLR i skolan

Nu kommer nya rekommendationer om HLR-utbildning i skolan. Det är European Resuscitation Council (ERC) och Världshälsoorganisationen (WHO) som lyfter frågan i en gemensam artikel. Satsningen kallas “Kids save lives” och är ett internationellt forskningsprojekt. Deras budskap är att alla elever i skolan bör få regelbunden HLR-utbildning, minst 2 timmar per år.

Barnen bör få HLR-undervisning redan i förskoleklass, därefter ökar man nivån stegvis så att de får lite mer utbildning varje år. Projektet rekommenderar att yngre elever får öva medvetande- och andningskontroll, lära sig larma 112 samt att göra bröstkompressioner. Äldre elever bör även få öva inblåsningar och att ansluta hjärtstartare.

Syftet är att redan tidigt väcka intresse för hjärt-lungräddning hos barn. Tanken är sedan att de bär med sig kunskapen genom livet och sprider den vidare. Hjärtstopp är en av våra vanligaste dödsorsaker och alltför få överlever. Forskningen visar att HLR i skolan verkligen gör stor nytta både på kort och lång sikt. Länder där HLR-utbildning i skolan varit obligatorisk under flera decennier, har också högre överlevnad i hjärtstopp.

Fler lärare bör bli HLR-instruktörer

“Kids save lives”- projektet och HLR-rådet rekommenderar att lärare som ansvarar för HLR-utbildning ska vara certifierade HLR-instruktörer. De bedömer att det behöver finnas 1 utbildad HLR-instruktör på 100 elever. När både lärare och elever blir bättre på hjärt-lungräddning får hela skolan en ökad handlingsberedskap vid hjärtstopp. Om skolorna följer de här rekommendationerna skulle det innebära 100 000 nyutbildade livräddare varje år!

Vill du bli instruktör i hjärt-lungräddning? Läs mer om våra populära instruktörsutbildningar här:
Utbilda dig till HLR-instruktör hos Första hjälpencentrum

Här kan du läsa hela artikeln om “Kids save lives”:
https://www.resuscitationjournal.com/article/S0300-9572(20)30158-1/pdf

Du kan hitta förslag på lektionsplaneringar samt utbildningsmaterial för olika årskurser och moment på:
https://www.hlr.nu/hlr-i-skolan/