Hoppa till innehåll
Första hjälpencentrum®.

Du handlar just nu som företag

Detta påverkar priser, moms, frakt och betalningsmetoder.

(du kan ändra detta senare)

Meny
Kundvagn

Inga produkter i varukorgen.

Vår historia

Från VD-stolen till livräddning på IVA

Vår historia

Livräddare i över trettio år

Första hjälpencentrums vd och grundare heter Jonas Wikström, leg. sjuksköterska, och företagets historia är i mångt och mycket hans historia. Att det blev en karriär inom sjukvården för vår vd beror på att Landstinget i Värmland gjorde en satsning för att intressera pojkar för vårdyrket. Efter att ha sommarjobbat och fått göra ett studiebesök på ambulansen visste Jonas vad han ville. Tjusad av friheten och ansvaret i ambulansyrket – att ingen dag är den andra lik och att man får lösa problemen när de uppstår. Och det handgripliga i att göra nytta när man får hjälpa andra människor.

En stark drivkraft för Jonas har varit den efter kunskap och att vara kompetent för sin uppgift. Det har resulterat i en kandidatexamen i akutsjukvård och en magister i ledarskap samt tre specialistsköterskeutbildningar;

  • akutsjukvård
  • anestesi
  • intensivvård

Eftersom Jonas tycker att hjärtan är så fantastiskt spännande har det blivit flera utbildningar i kardiologi och hjärtmedicin. Utöver det också kurser inom helt andra områden som företagsekonomi och scenisk framställning. Det är förstås alla dessa kunskaper som ligger till grund för Första hjälpencentrums utbildningskoncept.

Studierna är något som Jonas oftast ägnat sig åt parallellt med arbete. Och arbetat har han gjort på intensiven, hjärtintensiven, narkosen, akuten och så ambulansen förstås. Under tiden vid ambulansen arbetade han många pass på kvällar och helger medan han arbetade dagtid i sitt eget företag.

Författaren och läraren Jonas Wikström

Jonas har förutom att utbilda i hjärt-lungräddning och första hjälpen i det egna företaget, också tidigare undervisat som lärare. Bland annat i ämnet katastrofmedicin på Mälardalens Universitet. Svårigheterna att få tag på vettig kurslitteratur, medförde att Jonas skrev en egen kursbok.

Studentlitteratur frågade, kanske mest på skoj, om inte Jonas kunde skriva en bok, när han ringde för att fråga efter kursböcker inom akutsjukvård. – Jovisst, sa Jonas och började skriva den bok som han själv velat ha tillgång till som ny sjuksköterska. Boken ger svaren på frågor om hur man löser det akuta omhändertagandet, inte minst av riktigt dåliga patienter. Den blev en succé med både fina recensioner och lovord från studenterna. Nu planeras det för den fjärde omarbetade upplagan av den numera klassiska bästsäljaren på området.

Boken akutsjukvård skriven av Jonas Wikström. Förata Hjälpencentrums VD

Företaget Första hjälpencentrum

Redan under de tidiga studieåren lades grunden till företaget när Team HLR bildades. Ett namn som levde kvar till 2007. Då byttes det mot Första hjälpencentrum och så småningom ombildades företaget till aktiebolag. Till en början höll företaget endast utbildningar, men så småningom utvidgades företagsidén till att också omfatta utrustning för HLR och första hjälpen.

Efter att verksamheten huserat flera år i specialbyggd övervåning i villan har den, efter en sväng i hyrda lokaler på Bäckby, hittat hem till en egen fastighet på Tunbytorp i Västerås. Det är en gammal verkstadslokal som helt byggts om och rustats för att passa företagets behov. Bland annat finns här en utbildningslokal som helt och hållet är anpassad för att träna på första hjälpen och hjärt-lungräddning. Här har vi perfekta förutsättningar för att ta emot våra kursdeltagare.

Under pandemin med sina uppmaningar att hålla avstånd stod utbildningar i hjärt-lungräddning, av förklarliga skäl, inte högst upp på företagens agendor. Däremot var bristen på sjukvårdspersonal stor, vilket innebar att vår vd Jonas Wikström under en period bytte skjortan mot full skyddsmundering för att arbeta på IVA i Västerås och vårda svårt sjuka Covid-patienter.

Efter den stiltje som pandemin innebar har Första hjälpencentrum tagit ny fart och är inne i en expansiv fas där företaget växer. Det innebär att vi är några steg närmare vår vision att alla människor ska få rätt hjälp vid skador och akuta sjukdomstillstånd, genom hög kvalitet på utbildning och utrustning. Eller kort och gott – att fler har möjlighet att gå från livrädd till livräddare.

Första hjälpencentrums fastighet på Energigatan 3B i Västerås