Hoppa till innehåll
Första hjälpencentrum®.

Du handlar just nu som företag

Detta påverkar priser, moms, frakt och betalningsmetoder.

(du kan ändra detta senare)

Meny
Kundvagn

Inga produkter i varukorgen.

Eldsflammor med brandsläckare i bakgrunden under utbildning av brandskyddsansvarig

Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) som brandskyddsansvarig

När du genomgått utbildningen Brandskyddsansvarig: SBA har du det som krävs på arbetsplatsen för att kunna bedriva arbetet och se till att regelbundna kontroller av brandskyddet genomförs. SBA (systematiskt brandskyddsarbete) innebär att man inom en organisation eller på en arbetsplats tar kontroll över sitt brandskydd på ett organiserat och systematiskt sätt. Den brandskyddsansvariga ansvarar också för att för alla medarbetare på arbetsplatsen ska ha genomgått en brandskyddsutbildning. Dessutom har den som är brandskyddsansvarig också som uppgift att förebygga och förhindra brand samt minimera skadorna till följd av brand. Sammanfattningsvis säkerställer du ett kontinuerligt underhåll och vidtagande av brandskyddsåtgärder när arbetar regelbundet med SBA.

Mål:

Utbildningen ”SBA Brandskyddsansvarg” ger dig kunskaper om förebyggande och släckande brandskydd samt en förståelse för såväl företagets som den brandskyddsansvariges ansvar och skyldigheter. Därmed har du efter utförd utbildning anammat de kunskaper som lagen kräver för att kunna agera som brandskyddsansvarig på din arbetsplats och leda en brandskyddsorganisation.

Antal deltagare: Max 10 personer per utbildningstillfälle.

Tidsåtgång: 8 timmar

Innehåll:

  • Konsekvenser av brand.
  • SBA – Systematiskt brandskyddsarbete.
  • Lagar och myndighetskrav.
  • Byggnadstekniskt brandskydd.
  • Brandtekniska installationer.
  • Släckutrustning.
  • Handlingsplan och rutiner.
  • Underhåll- och kontrollsystem.
  • Tillsyn och den kommunala räddningstjänsten.

Läs om våra andra brandskyddsutbildningar:

På MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kan du läsa mer om arbetet med ökad brandsäkerhet i samhället. Länk till MSB.se.

Har du frågor eller vill boka en utbildning? Hör av dig!