Hoppa till innehåll
Första hjälpencentrum®.

Du handlar just nu som företag

Detta påverkar priser, moms, frakt och betalningsmetoder.

(du kan ändra detta senare)

Meny
Kundvagn

Inga produkter i varukorgen.

Brandskydd

Eldsflammor med brandsläckare i bakgrunden under utbildning av brandskyddsansvarig

Brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att du som ägare eller nyttjare av verksamhetslokaler metodiskt och kontinuerligt går igenom ditt brandskydd. Du ser till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som  är nödvändigt för att undvika och bekämpa brand.

Alla verksamheter och organisationer måste enligt lag bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i sina lokaler. Du behöver dessutom dokumentera arbetet regelbundet. Som fastighetsägare eller nyttjare av lokaler ligger ansvaret hos dig att säkerställa att det finns brandsläcknings- och livräddningsutrustning enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Vi erbjuder tjänster för att minimera brand- och olycksrisker i olika typer av lokaler och verksamheter. Genom rådgivning, utbildning, skyddsprodukter och service hjälper vi företag och organisationer att skapa trygghet på platser där människor vistas.

Du kan läsa mer om vad lagen säger på msb.se (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, förkortat MSB). Länk till msb.se

Jag vill veta mer om era tjänster gällande systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Vi erbjuder flera olika typer av brandskyddsutbildningar:

  • Grundläggande brandskyddsutbildning
  • SBA Brandskyddsansvarig
  • Utrymningsledare
  • Anläggningsskötare: Brandlarm
  • Anläggningsskötare: Sprinkel