Hoppa till innehåll
Första hjälpencentrum®.

Du handlar just nu som företag

Detta påverkar priser, moms, frakt och betalningsmetoder.

(du kan ändra detta senare)

Meny
Kundvagn

Inga produkter i varukorgen.

Integritetspolicy

Sammanfattning av integritetspolicyn

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som för- och efternamn, personnummer, adress, postadress, e-postadress samt telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är att kunna leverera beställda varor, att vid behov kunna göra en kreditupplysning, samt att kunna kontakta dig vid frågor som rör din beställning och leverans.

De uppgifter vi har kommer från dig och vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Dina uppgifter kommer att sparas i sju år efter senaste beställning. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan det vara till nackdel för dig, exempelvis kan det innebära att du inte har möjlighet att få ta del av vissa produkter eller tjänster. Du kommer inte få några rättsliga påföljder om du inte lämnar dina personuppgifter.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Vårt dataskyddsombud är Anna Wikström. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Alla samtycken du lämnar till oss kan du när som helst återkalla. Detta gör du enklast genom att kontakta oss per telefon eller e-post. Du når vårt dataskyddsombud på 021-448 10 13. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Beställningar

När du beställer en produkt via vår webbutik www.forstahjalpencentrum.se (härifrån enbart kallad ”webbplats”) samlar vi in och bearbetar vissa personuppgifter om dig. Följande uppgifter samlar vi in: för- och efternamn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, typ av beställd produkt, beställd mängd, pris, beställningsdatum, beställningsstatus, samt eventuell information om ditt konto. För att slutföra det avtal som ingåtts mellan dig och oss genom den aktuella beställningen, bearbetar vi ovannämnda personuppgifter. Varför gör vi det? Det handlar om följande ändamål:

  • rättsliga förpliktelser
  • kundtjänständamål
  • fastställa eller försvara rättsliga anspråk
  • anpassa marknadsföring i form av nyhetsbrev – under förutsättning att du har samtyckt till att få det från oss.

Konto

Du kan bli ombedd att ge oss personlig information om dig själv om du skapar ett konto på vår webbplats. Informationen kan exempelvis vara namn, postadress, e-postadress, valt lösenord, telefonnummer, uppgifter om bankkonto och betalkort, sant fakturerings- och leveransadress. Dessa personuppgifter behandlar vi i syfte att upprätthålla kontofunktionaliteter. Ett annat syfte kan vara att förse dig med marknadsföringsmaterial i form av nyhetsbrev. Detta sker inom ramen för nationell lagstiftning och gäller endast om du har samtyckt till det.

Metadata

Vår webbplats går att besöka utan att du behöver ange någon personlig information. I sådant fall samlar vi enbart in metadata som genereras av din användning, denna är:

– Överförd datavolym, hänvisningsadress, datum och tid för inloggning, typ av webbläsare, IP-adress, språk och version för webbläsarens mjukvara, samt operativsystem och gränssnitt.

För att möjliggöra din användning av vår webbsida används din IP-adress. Den sista oktaden i IP-adressen (alltså de sista åtta tecknen) tas bort när din IP-adress inte behövs längre för detta ändamål. Insamlad metadata, även den förkortade IP-adressen, används i syfte att ge en bättre kvalité på vår webbplats genom analys av hur användare har använt vår webbplats, exempelvis vilken besöksfrekvens olika sidor har. Vi har kopplat vår webbplats till analystjänster som Google Analytics samt Hotjar. Där lagrar vi opersonlig besöksstatistik.

Tredje part

Första hjälpencentrum anlitar DHL Sverige för leverans av beställda varor. DHL Sverige får därför tillgång till personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress för att kunna leverera.

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Övriga tredje parts-leverantörer som kan komma att få tillgång till personuppgifter är exempelvis Aros IT-partner, Werklig, Visma, Lime, Creditsafe, Handelsbanken och olika återförsäljare. Detta kan exempelvis bero på om vi behöver göra en kreditupplysning (Creditsafe), om du inte betalar ditt köp via Klarna .

Inom ramen för tillämplig personuppgiftslagstiftning kan vi komma att delge personuppgifter till tillsynsmyndigheter, juridiska rådgivare, andra offentliga organ, samarbetspartners och externa konsulter. De personuppgifter vi samlar in eller tar emot av dig kommer inte att överföras till eller behandlas av mottagare utanför EU/EES-området.

Rättslig grund

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:
– Du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna för ett eller flera specifika ändamål, exempelvis för nyhetsutskick per e-post.
– Behandlingen är nödvändig för att slutföra ett avtal oss emellan, exempelvis behövs namn och adress för att kunna leverera en beställd vara.
– Behandlingen är nödvändig för att utföra en rättslig förpliktelse som vilar på oss (intresseavvägning).
– Andra rättsliga grunder för behandling av personuppgifter i enlighet med nationell lag (intresseavvägning).

Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan det vara till nackdel för dig. Det kan exempelvis innebära att du inte har möjlighet att få ta del av vissa produkter eller tjänster. Om inte annat anges kommer det inte få några rättsliga följder för dig att inte lämna dina personuppgifter.

Lagring av uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter i sju år efter senaste köp. Då Skatteverket kräver att företag ska spara bokföring i 7 år, behöver vi spara personuppgifter på betalande kunder i 7 år efter sista försäljningen plus räkenskapsårets utgång.

Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. Nedan kan du se vilka som används och anpassa ditt cookie-medgivande.