Hoppa till innehåll
Första hjälpencentrum®.

Du handlar just nu som företag

Detta påverkar priser, moms, frakt och betalningsmetoder.

(du kan ändra detta senare)

Meny
Kundvagn

Inga produkter i varukorgen.

Första hjälpen – vad säger lagen?

Första hjälpen och krisstöd

  1. Vad är första hjälpen? Enligt 2 § i föreskriften Första hjälpen och krisstöd ser definitionen av första hjälpen ut så här:
  2. De hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling,
    De åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning e.dyl. samt
  3. De åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

 

Beredskap för akut sjukdom eller skada

Här handlar det framför allt om vad ledningen har för plan när det gäller första hjälpen och hur den kommunicerar det till medarbetarna. Hur ska det gå till på arbetsplatsen om någon blir akut sjuk eller skadad? Var finns förbandsväskan och vem gör vad? Som anställd bör du alltså känna till hur första hjälpen-stödet är organiserat på ditt jobb. Det ska finnas tydliga anslag tillgängliga med viktiga uppgifter som var första hjälpen-utrustningen finns och vilka personer som kan ge första hjälpen. Så här står det i 5 §:

“På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.”

Kunskaper i första hjälpen

När det sker en olycka på arbetsplatsen måste det finnas kunniga personer som snabbt kan ta hand om de skadade. Utbildning i första hjälpen är därför ett krav. Ju större arbetsplats och risknivå, desto fler personer behöver utbildas. Det är även viktigt att kunskaperna är aktuella och personalen behöver därför gå utbildning regelbundet.

Så här står det i 6 §:

“Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.”

Utrustning för olycksfall

Utöver kunskap måste det även finnas förbandsmaterial och annan sjukvårdsutrustning på jobbet. Medarbetare ska kunna ta hand om de skador och olycksfall som kan uppstå på sin egen arbetsplats. Så här står det i 8 §:

“Vid alla arbetsställen skall i tillräcklig omfattning finnas utrustning för första hjälpen. Utrustningen skall vara anpassad efter riskerna i verksamheten. Den skall vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt. I den utsträckning som motiveras av eventuella lokalers storlek, verksamhetens art samt de särskilda riskerna skall det finnas ett eller flera utrymmen för första hjälpen. Dessa skall vara varselmärkta med skylt.”

När det gäller risk för ögonskador finns en särskild paragraf 9 §. Där står det bl.a. att en anordning för ögonspolning måste finnas på arbetsställen där det finns risk för att få skadliga ämnen i ögat.

För hudskador eller brännskador finns också en paragraf 10 § som reglerar behovet av nöddusch nära arbetsplatsen.

Föreskrifterna innehåller även en del information om hur en arbetsplats ska tolka de enskilda paragraferna. Det kan till exempel handla om kunskaper i första hjälpen och rutiner för akuta åtgärder på arbetsplatsen. Läs gärna mer via följande länkar!

Läs mer

Föreskriften “Första hjälpen och krisstöd” (AFS 1999:7)
Föreskriften “Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:01)
Informationsbroschyren “Första hjälpen och krisstöd” (ADI 534)