A-HLR-utbildning

Pris

Kundanpassat

Deltagare

Max 6-8 personer

Tid

3-4 tim

A-HLR-utbildning – avancerad hjärt-lungräddning

Vår utbildning i A-HLR vänder sig till dig som jobbar med sjukvård. Du använder manuell defibrillator i ditt arbete och tolkar självständigt arytmier före defibrillering. Under utbildningen i A-HLR får du träna defibrillering, hantering av akutläkemedel och en mer avancerad luftvägsbehandling vid hjärtstopp.

Första hjälpencentrums A-HLR-utbildning förutsätter att du kan hjärt-lungräddning. Med utbildningen i A-HLR bygger vi på med läkemedelsbehandling, intubation och arytmitolkning. Du får öva på att tolka maligna arytmier, ventrikelflimmer (VF) och ventrikeltaykardi (VT) samt manuell defibrillering vid ett plötsligt hjärtstopp. För dig som är lekman och använder en självständigt analyserande defibrillator, rekommenderar vi istället att du går en utbildning i D-HLR.

Första hjälpencentrum följer självklart Svenska HLR-rådets riktlinjer för avancerad hjärt-lungräddning. Våra instruktörer i A-HLR är alltid specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesi/intensivvård med minst 10 års erfarenhet från ambulansen eller akutsjukvården. De har stor vana av att behandla hjärtstopp och andra livshotande tillstånd och är uppdaterade med de senaste medicinska rönen från akutsjukvården. Under vår utbildning i A-HLR får du ta del av deras lärdomar och erfarenheter.

När du bokar en A-HLR-utbildning hos oss tar vi reda på vilka förutsättningar och risker som finns på just din arbetsplats och anpassar sedan innehållet efter det. Ni får en utbildning i A-HLR med ett rekommenderat grundinnehåll, men också med skräddarsytt innehåll för era behov. Under utbildningen lägger vi stor vikt vid att skapa en fungerande organisation för A-HLR på din arbetsplats. En del praktiska övningar genomför deltagarna på varandra, andra utförs på en övningsdocka. Första hjälpencentrum har hjälpt många arbetsplatser att bli bättre på avancerad hjärt-lungräddning. Vi har utbildat vårdcentraler, tandläkarmottagningar, fartygsläkare och intensivvårdsavdelningar i A-HLR.

Välkommen att kontakta oss, så får du mer information!

Utbildningsinnehåll

Under utbildningen kommer vi bland annat att gå igenom:

 • Repetition av hjärt-lungräddning
 • Vändning till stabilt sidoläge (tidigare framstupa sidoläge) från rygg och mage
 • Larmorganisation
 • Mun mot mun-metoden med andningshjälpmedel
 • Hjärtkompressioner
 • Hjärtats uppbyggnad och funktioner
 • Defibrillering
 • Arytmitolkning
 • Läkemedelsbehandling vid hjärtstopp
 • Avancerad luftvägsbehandling
 • Säkerhetsaspekter
 • Teamträning i A-HLR
 • Tillämpningsövningar, scenarioträning i verksamhetens lokaler

Upplägg och mål

Vi startar varje avsnitt med teori och diskussion för att bygga upp kunskap och förståelse. Sedan kommer träningsmomenten där du får träna utifrån olika scenarion. På så sätt varvar vi lättsam teori och praktiska tillämpningsövningar under hela utbildningen. Efter utbildningen behärskar du läkemedelsbehandling, intubation och arytmitolkning av maligna arytmier, ventrikelflimmer (VF) och ventrikeltaykardi (VT) samt manuell defibrillering vid ett plötsligt hjärtstopp.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till sjukvårdspersonal som i sitt arbete använder en manuell defibrillator/hjärtstartare och självständigt tolkar arytmier före defibrillering.

Förkunskaper

Goda kunskaper i hjärt-lungräddning. A-HLR är en påbyggnadsutbildning som kräver att deltagarna har mycket bra koll på grunderna i både HLR och HLR för insatspersonal (D-HLR) för att kunna ta till sig fördjupningen.