Hoppa till innehåll
Första hjälpencentrum®.

Du handlar just nu som företag

Detta påverkar priser, moms, frakt och betalningsmetoder.

(du kan ändra detta senare)

Meny
Kundvagn

Inga produkter i varukorgen.

Exit-skylt i taket till utbildningen som utrymningsledare.

Har du kunskap om grundläggande brandskydd? Vet du hur du bäst släcker en brand? Plötsligt kan det inträffa det som inte får ske: en brand bryter ut eller någon blir skadad. Varje år registreras ungefär 10 000 bränder i Sverige, och cirka 90 personer förlorar livet till följd av rökskador eller värme från bränder. Dessutom kan en brand orsaka omfattande skador på fastigheter, vilket ofta leder till betydande ekonomiska förluster för företag.

En brand kan därför få förödande konsekvenser. Men med adekvat skydd och förberedelser går det att förebygga eller snabbt hantera en brand om den trots allt inträffar. Genom att boka brandutbildning för din arbetsplats kan du lära dig hur man förebygger, evakuerar och släcker bränder.

Kurs: Utrymningsledare

Kursen Utrymningsledare vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning samt till de brandskyddsansvariga. Utbildning Utrymningsledare ger dig också djupare kunskap om eventuella skeenden och beteenden som kan förekomma vid brand och utrymning. Kursen Utrymningsledare vänder sig till de anställda inom företaget som ansvarar för utrymning samt till de brandskyddsansvariga. Utbildning Utrymningsledare ger dig också djupare kunskap om eventuella skeenden och beteenden som kan förekomma vid brand och utrymning.

Mål:

Målet med utbildningen är att du som utrymningsledare ska veta om vad ditt ansvar för att påkalla uppmärksamhet vid en utrymningssituation innebär. Du som utrymningsledare ska också kunna se till att utrymningar sker på ett säkert sätt.

Antal deltagare: Max 20 personer per utbildningstillfälle

Tidsåtgång: 4 timmar

Innehåll:

  • Brandteori
  • Risker vid tillbud.
  • Brand- och utrymningslarm.
  • Utrymningsorganisation.
  • Utrymningssystem och utrymningsstrategi.
  • Utrymningsplan och vägledande markering.
  • Återsamling.
  • Utrymningsledarens uppgifter och ansvar.
  • Lagar och föreskrifter som påverkar utrymningssystemet.

Läs om våra andra brandskyddsutbildningar:

På MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kan du läsa mer om arbetet med ökad brandsäkerhet i samhället. Länk till MSB.se.

Vill du boka en utbildning hos oss? Hör av dig!