Vision och affärsidé

Vision

Vår vision är att alla människor ska få rätt hjälp vid skador och akuta sjukdomstillstånd, genom hög kvalitet på utbildning och utrustning.

Affärsidé

Vår affärsidé är att skapa en tryggare omgivning genom att leverera utbildning och utrustning inom första hjälpen och HLR. Med hög kompetens och lång erfarenhet erbjuder vi genomtänkta lösningar utifrån kundens behov, med branschens högsta kvalitet.