Hoppa till innehåll
Första hjälpencentrum®.

Du handlar just nu som företag

Detta påverkar priser, moms, frakt och betalningsmetoder.

(du kan ändra detta senare)

Meny
Kundvagn

Inga produkter i varukorgen.

bedömning av risker på arbetsplatsen

Finns det en riskbedömning på din arbetsplats? Det är viktigt att varje arbetsplats har beredskap för första hjälpen och det är givetvis arbetsgivaren som bär huvudansvaret för arbetsmiljön, något som framgår tydligt i Arbetsmiljölagen. Därför har vi tagit fram en checklista, för att underlätta arbetet för dig som vill göra en riskbedömning av arbetsplatsen, som ger dig ett underlag för genomgång av arbetsplatsens beredskap.

1. Börja med att gå igenom riskerna i din arbetsmiljö

 • Vilka specifika risker finns där du jobbar?
 • Kan det finnas olika risker i olika delar av arbetsplatsen?
 • Vilka olyckor har hänt tidigare?
 • Har ni vidtagit åtgärder för att förhindra att de händer igen?
 • Finns det skyltar som talar om följande: – var utrustning för första hjälpen finns – vem som kan ge första hjälpen – telefonnummer till ambulans och taxi samt – korrekt adress till arbetsplatsen för att underlätta vid larmning
 • Har ni möjlighet att själva utvärdera arbetsplatsen eller behöver ni professionell hjälp?

2. Se sedan över första hjälpen-utrustningen. Vad finns?

 • Har ni rätt utrustning med tanke på de risker som finns på er arbetsplats?
 • Är utrustningen lätt att komma åt från alla delar av arbetsplatsen eller behöver ni utöka?
 • Är det skyltat så att alla kan hitta utrustningen när något inträffar?
 • Vet personalen hur utrustningen ska användas?
 • Har alla som arbetar utanför den stationära arbetsplatsen anpassad första hjälpen-utrustning som de kan ha med sig?
 • Fungerar utrustningen? Har ni rutiner för kvalitetssäkring, påfyllning och kontroll av bäst före-datum?
 • Vet personalen vart de ska vända sig om första hjälpen-utrustningen behöver kompletteras?

3. Inventera kunskaperna i första hjälpen

 • Har personalen gått en utbildning i HLR de senaste två åren?
 • Vilken kompetens finns bland personalen? Finns det tillräckligt många som kan första hjälpen?
 • Kan personalen se skillnad på olika symptom?
 • Finns det rutiner för praktiska övningar och återkommande utbildning för att hålla personalens kunskap uppdaterad?
 • Har ni tillräckligt med kunskap i första hjälpen och HLR, eller behöver ni mer utbildning?

4. Se över planering och organisation för olycksfall

 • Finns det en handlingsplan för hur personalen ska agera när någon blir akut sjuk eller skadad?
 • Har ni en tydlig uppgiftsfördelning? Vet personalen vem som gör vad om något händer?
 • Finns det en kontaktlista så personalen vet vilka som ska kontaktas i händelse av akut sjukdom eller skada?
 • Har ni rutiner för att planeringen följs upp och är aktuell? Vid exempelvis  omorganisationer kan planeringen behöva ses över.
 • Har ni tillgång till ett organiserat krisstöd som kan sättas in efter en olycka eller akut sjukdomsfall?
 • Har personalen fått information om arbetsplatsens risker och hur första hjälpen-arbetet samt krisstödet är organiserat?
 • Behöver ni hjälp utifrån för att se över hur första hjälpen kan organiseras på er arbetsplats?

Då är du framme vid resultatet av genomgången. Hur blev det?

Har du gått igenom checklistan och konstaterat att ni har full koll på läget på din arbetsplats? Om så är det fantastiskt, och det är bara att gratulera till ett bra jobb med första hjälpen i din arbetsmiljö! Men kanske känner du att det finns en del att förbättra ändå? Därför hjälper vi  gärna till och delar med oss av våra erfarenheter av att ha arbetat med första hjälpen och HLR i drygt 30 år. Hos oss har nämligen instruktörerna lång erfarenhet från akutsjukvård och/eller ambulanssjukvård och känner därför väl till vilken sorts olyckor och akuta sjukdomsfall som är vanliga i olika arbetsmiljöer. På så sätt kan vi ge dig råd och tips på vilket utbildningsupplägg som passar just din arbetsplats.

Vilken utrustning behöver ni?

 • Behöver ni fylla på befintliga första hjälpen-tavlor, stationer och förbandsväskor?
 • Finns det arbetsplatser som saknar tillgång till första hjälpen-material?
 • Bär personalen med ett rörligt arbete första hjälpen-kit på sig?
 • Har ni förbandsväskor i era bilar?
 • Har all personal tillgång till hjärtstartare?

Vilken utbildning är ni intresserad av?

 • Första hjälpen, kanske i kombination med hjärt-lungräddning?
 • Hjärt-lungräddning (HLR) – med eller utan hjärtstartare?
 • Är det första hjälpen/HLR med inriktning på barn eller vuxna?

När och hur vill ni ha utbildning?

 • Hur långt fram i tiden – så fort som möjligt eller om ett par månader?
 • Vill ni ha utbildning på dag-, kvälls- eller kanske nattetid?
 • Vilken omfattning – en heldag? En halvdag? Några timmar?
 • Hur många personer behöver utbildas?
 • Kanske har ni egna önskemål om utbildningsinnehåll?

När riskbedömningen på arbetsplatsen är klar och ni fått en bild av vad ni redan kan, är du redo att kontakta oss. Då tar vi fram förslag på utbildningsinnehåll och produkter som kan vara lämpliga för din bransch tillsammans med en offert. Därefter det stämmer vi tillsammans av så att förslaget motsvarar era behov och önskemål. När ni känner er helt nöjda, bokar vi tillsammans datum och tidpunkt som passar er verksamhet.

Ska du riskbedöma din arbetsplats? Här kan du läsa mer:

Du kan läsa mer på vår sida: Vad säger lagen om första hjälpen Om våra utbildningar hos Första hjälpencentrum Arbetsmiljöverket: Arbetstagarens deltagande i arbetsmiljöarbetet Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter