Utbildning i HLR och första hjälpen

Får du regelbundet utbildning i HLR och första hjälpen, anpassad efter riskerna i din arbetsmiljö? Mer än var tredje svensk som drabbas av hjärtstopp är i arbetsför ålder. Därför är det viktigt att din arbetsgivare ser till att det finns kompetens i hjärt-lungräddning. Enligt Arbetsmiljöverket ska varje arbetsplats ha beredskap och rutiner för första hjälpen och olycksfall. Det måste även finnas tillräckligt många på jobbet som kan ge första hjälpen.