Kylpåse 10 st

Artikelnr: 3306

196 kr 196 kr

Kylpåse – Cold pack för omedelbar smärtbehandling av exempelvis stukningar, lårkakor, vrickningar eller andra skador som inte blöder utvärtes. Kylpåsar används främst när du vill ha en effektiv och lite längre nedkylning och är mycket populär inom idrotten.

Läs mer

Beskrivning

Kylpåse – Cold pack för omedelbar smärtbehandling av exempelvis stukningar, lårkakor, vrickningar eller andra skador som inte blöder utvärtes. Kylpåsar används främst när du vill ha en effektiv och lite längre nedkylning och är mycket populär inom idrotten. Vi rekommenderar även att du lindar skadan med en elastisk binda först för att minska svullnaden och smärtan på längre sikt.

Kylpåsen är endast avsedd för externt bruk och bör inte användas av barn utan vuxet sällskap. Innehållet i kylpåsen får ej förtäras. Om så sker drick rikligt med vatten (EJ MJÖLK) och kontakta giftinformationscentralen eller läkare.

Så använder du kylpåse Cold pack

  1. Skaka innehållet till botten av påsen
  2. Kläm sönder innerpåsen och skaka påsen så att innehållet blandas ordentligt
  3. Lägg kylpåsen på skadeområdet på en gång
  4. Fixera kylpåsen med en linda i max 30 minuter
  5. Placera skadeområdet i en fast position högre än hjärtats nivå.

OBS! Lägg aldrig kylpåsen direkt på huden, eftersom det kan orsaka köldskador. Vid cirkulatorisk sjukdom – använd endast efter inrådan från läkare.

Kylpåsen Cold pack är för engångsbruk.

Materialet i kylpåsen består av 50 % vatten och 50 % urea.

1. Känn var den inre påsen är och tryck sönder den med båda händerna. Var lite försiktig så att själva kylpåsen (den yttre) inte går sönder. Om påsens innehåll kommer i kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart rikligt med vatten.
2. Skaka påsen så att innehållet blandas ordentligt.
3. Kylpåsen är färdig att användas. Se till att ha en handduk eller linda på det skadade stället. Lägg sedan på kylpåsen.
4. När kylpåsen är använd, kasta. Kylpåsen sorteras som brännbart avfall.