Sök i webbutiken:

Kundtjänst

021-448 10 10

Kategorier

Ögonskador

Ögonskador

Ögonskador kan bero på att du fått skadliga ämnen i ögat som sand, smuts, damm eller frätande kemikalier. Då behöver du snabbt skölja bort det som skadar ögat med en anpassad ögondusch. För vissa arbetsplatser är tillgång till ögondusch extra viktig, enligt arbetsmiljölagen.

I Arbetsmiljöverkets författningssamling ”Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7” står bland annat: ”Utrustningen för ögonsköljning skall finnas där det finns risk att ämnen kan skada ögat”. Vill du ha hjälp att se över vilket behov av ögondusch som finns på din arbetsplats kan du kontakta oss!