Sök i webbutiken:

Kundtjänst

021-448 10 10

Kategorier

Kemskador

Kemskador

Första hjälpen vid kemskador är viktigt att ha beredskap för, särskilt på en arbetsplats som hanterar kemikalier. När kroppen kommer i kontakt med farliga kemiska ämnen uppstår skador på kroppen. Det går ofta väldigt fort och den som får stänk från kemikalier kan få bestående skador redan efter några sekunder. Därför gäller det att agera snabbt, med kraftfull utrustning som direkt kan oskadliggöra det skadliga ämnet. Vatten är alltså inte tillräckligt effektivt.

Här hittar du effektiva produkter som kan användas vid kemskador i ögon, öron, svalg och på hud. De är anpassade för kemolyckor orsakade av olika slags syror och basiska ämnen. Vi hjälper dig gärna välja rätt produkt utifrån risker i din arbetsmiljö.