Sök i webbutiken:

Kundtjänst

021-448 10 10

Kategorier

Första hjälpen

Första hjälpen

Första hjälpen är den hjälp som du ger direkt på plats vid olycksfall och akut sjukdom. Det viktigaste är att upprätthålla livsviktiga funktioner eller hindra vidare skadeutveckling. Enligt Arbetsmiljöverket måste varje arbetsplats ha beredskap för detta. Det kan handla om att stoppa en allvarlig blödning, behandla en brännskada eller att duscha ögat vid stänk från frätande ämnen.

Riskbedöm din arbetsplats i fyra steg

Du behöver också se över din situation hemma, där en stor andel av alla olyckor sker. Kanske har du fritidsintressen som ökar din skaderisk? Eller har du husdjur som kan behöva hjälp?

Se över riskerna i din miljö både på jobbet och hemma och säkerställ att du har en rätt utrustning nära till hands. Här i  webbutiken finns det du behöver för att ta hand om de flesta skadorna. Väskor, brännskadeprodukter, plåster, lindor och det mesta inom sårvård.