HLR med defibrillatorträning

Pris

Kundanpassat

Deltagare

Max 8 personer

Tid

6 tim

HLR-utbildning + D-HLR

Det här är en kombination av utbildningarna vuxen-HLR och D-HLR (numera HLR för insatspersonal). Med det här upplägget får du lära dig både grundläggande hjärt-lungräddning och påbyggnad i hjärt-lungräddning med defibrillator. Många arbetsplatser som skaffar hjärtstartare väljer den här utbildningen eftersom det är ett praktiskt sätt att ge alla medarbetare samma kunskapsbas.

Utbildning med hjärtstartare

Vad gör du om en person i din omgivning faller ihop medvetslös och du misstänker att det handlar om ett hjärtstopp? Har ni en hjärtstartare på din arbetsplats? Var finns den i så fall, och hur fungerar den? Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna hos människor i arbetsför ålder. Kombinationen av hjärt-lungräddning och hjärtstartare är livsnödvändig. Då ökar den drabbades chans att överleva från 5 till 75 %! En utbildning i hjärt-lungräddning och träning i att använda hjärtstartare ger dig trygghet och beredskap att agera vid ett hjärtstopp.

Under kombinationsutbildningen HLR + D-HLR får du både grundläggande och fördjupade kunskaper i vuxen-HLR. Vi varvar teori och praktik så att du verkligen behärskar hjärt-lungräddning. Därefter går vi vidare med påbyggnadsdelen och lägger till hjärtstartaren. Du får lära dig att hantera hela händelseförloppet vid ett hjärtstopp på ett effektivt sätt. Vi bygger upp scenarion på din arbetsplats, så att övningarna blir så nära verkligheten som möjligt.

De flesta arbetsplatser som skaffar hjärtstartare väljer att utbilda sin personal i HLR och D-HLR. För vissa är hjärt-lungräddning helt nytt, medan andra har gått en kurs tidigare. När ni går en kurs i vuxen-HLR kombinerat med utbildning med hjärtstartare blir det enklare att få en gemensam kunskapsbas bland er anställda.

På våra HLR-utbildningar har instruktörerna alltid lång erfarenhet från sitt arbete inom ambulansen eller akutsjukvården. De är uppdaterade med de senaste medicinska rönen och har aktuella fall från verkligheten. Många av våra HLR-instruktörer har även specialistutbildningar inom intensivvård, anestesi eller liknande.

 

Svenska HLR-rådets riktlinjer + fördjupad kunskap

Första hjälpencentrum följer Svenska HLR-rådets riktlinjer för hjärt-lungräddning. Dessutom innehåller vår kombinationsutbildning  en hel del fördjupning. Vi vill skapa en förståelse för vilka orsaker som kan ligga bakom att en person är livlös. Du lär dig dra egna slutsatser och att agera självständigt utifrån situationen. Därmed blir du en bättre och tryggare livräddare.

När du bokar en utbildning i HLR + D-HLR hos oss, tar vi reda på vilka förutsättningar och risker som finns på just din arbetsplats. Sedan anpassar vi innehållet efter det. Ni får en utbildning med den rekommenderade basinformationen, men också med fördjupat innehåll som är skräddarsytt för era behov. Vi hjälper dig att göra din arbetsmiljö hjärtsäker.

Utbildningsinnehåll

Under utbildningen kommer vi bland annat att gå igenom:

 • HLR med 2-räddarteknik.
 • Larma 112.
 • Organisation av larmkedja.
 • Mun- mot munmetoden med andningshjälpmedel.
 • Hjärtats uppbyggnad och funktioner.
 • Hjärtinfarkt och kärlkramp.
 • Skillnad på hjärtstopp orsakat av elolycksfall, hjärtinfarkt eller andningsstopp.
 • Hjärtstartaren/defibrillatorn och dess funktioner.
 • Defibrillering.
 • Säkerhetsaspekter.
 • Teamträning i HLR med defibrillator.
 • Tillämpningsövningar, scenarioträning i verksamhetens lokaler.
 • Åtgärder efter hjärtstopp.

Upplägg och mål

Vi startar varje avsnitt med teori och diskussion för att bygga upp kunskap och förståelse. Sedan kommer träningsmomenten där du får öva på det du lärt dig utifrån olika scenarion. På så sätt varvar vi lättsam teori och praktiska tillämpningsövningar under hela utbildningen. Vi lägger även stor vikt vid att skapa en fungerande organisation för hjärt-lungräddning med defibrillator på din arbetsplats. Du får lära dig att hantera hela händelseförloppet vid ett hjärtstopp på ett effektivt sätt. Vi bygger upp tänkbara situationer som kan utspelas i din arbetsmiljö, så att övningarna blir så nära verkligheten som möjligt.

Efter utbildningen har du grundläggande och fördjupad kunskap i hjärt-lungräddning med och utan hjärtstartare, utifrån de risker som finns på din arbetsplats. Du blir förberedd på medvetslöshet, hjärtstopp, andningssvårigheter och andra allvarliga händelser som människor i din omgivning kan råka ut för. Du har goda förutsättningar att självständigt utföra hjärt-lungräddning och kan defibrillera den drabbade personen tills ambulanspersonalen kommer och tar över.

Målgrupp för utbildning med hjärtstartare

Kursen riktar sig till alla som jobbar för eller med människor, särskilt på arbetsplatser där det finns en hjärtstartare till hands. Ett hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst och ju fler som har utbildning desto större är chansen att vi kan hjälpa varandra och våga använda hjärtstartare för att rädda liv.

Förkunskaper

Inga tidigare kunskaper krävs. Vi anpassar utbildningen efter era förkunskaper vare sig det innebär grundnivå eller mer avancerad fördjupning. Eftersom våra instruktörer själva har lång erfarenhet från ambulans- eller akutsjukvård kan de besvara även de mest ingående medicinska frågorna om så önskas.