HLR för insatspersonal

Pris

Kundanpassat

Deltagare

Max 6-8 personer

Tid

4 tim

HLR för insatspersonal,  (D-HLR)

En utbildning i HLR för insatspersonal ger dig beredskap att agera självständigt vid ett hjärtstopp. Denna utbildning motsvarar den utbildningen som i det gamla systemet kallades för D-HLR och är en påbyggnad på vuxen-HLR. Du får ökade kunskaper om hur hjärtat fungerar vid ett hjärtstopp och du lär dig använda hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning. Det här är en påbyggnadsutbildning, vilket innebär att du ska ha gått en HLR-utbildning tidigare.

Med vår utbildning i HLR för insatspersonal får du öva tillsammans med dina kollegor utifrån verklighetstrogna scenarion i din egen arbetsmiljö.

Vad gör du om en person i din omgivning faller ihop medvetslös och du misstänker att det handlar om ett hjärtstopp? Har ni en hjärtstartare på din arbetsplats? Var finns den i så fall, och hur fungerar den? En utbildning i HLR för insatspersonal ger dig trygghet och beredskap att agera vid ett hjärtstopp och lär dig att använda hjärtstartaren på rätt sätt.

Hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna hos människor i arbetsför ålder. Med rätt utbildning och utrustning kan vi förbättra överlevnadschansen rejält för den som fått ett hjärtstopp. Kombinationen av hjärt-lungräddning och hjärtstartare är livsnödvändig. Då ökar den drabbades möjlighet att överleva från 5 till 75 %!

På våra utbildningar i HLR har instruktörerna alltid lång erfarenhet av livräddning från sitt arbete inom ambulansen eller akutsjukvården. De är uppdaterade med de senaste medicinska rönen och har aktuella fall från verkligheten som de delar med sig av. Många av våra HLR-instruktörer har även specialistutbildningar inom intensivvård, anestesi eller liknande. Första hjälpencentrum följer Svenska HLR-rådets riktlinjer för hjärt-lungräddning. Dessutom innehåller vår utbildning i HLR för insatspersonal en hel del fördjupning. Vi vill skapa förståelse för vilka orsaker som kan ligga bakom att en person är livlös. Du lär dig dra egna slutsatser och agera självständigt utifrån situationen. Därmed blir du en bättre och tryggare livräddare.

När du bokar en utbildning i HLR för insatspersonal hos oss tar vi reda på vilka förutsättningar och risker som finns på just din arbetsplats och anpassar sedan innehållet efter det. Ni får en utbildning med den rekommenderade basinformationen, men också med fördjupat innehåll som är skräddarsytt för era behov. Vi hjälper dig göra din arbetsmiljö hjärtsäker.

Utbildningen i HLR för insatspersonal innehåller

Under utbildningen kommer vi bland annat att gå igenom:

 • HLR med 2-räddarteknik.
 • Larma 112.
 • Organisation av larmkedja.
 • Mun-mot-munmetoden med andningshjälpmedel.
 • Hjärtats uppbyggnad och funktioner.
 • Hjärtinfarkt och kärlkramp.
 • Skillnad på hjärtstopp orsakat av elolycksfall, hjärtinfarkt eller andningsstopp.
 • Hjärtstartaren/defibrillatorn och dess funktioner.
 • Defibrillering.
 • Säkerhetsaspekter.
 • Teamträning i HLR med defibrillator.
 • Tillämpningsövningar, scenarioträning i verksamhetens lokaler.
 • Åtgärder efter hjärtstopp.

Upplägg och mål

Vi startar varje avsnitt med teori och diskussion för att bygga upp kunskap och förståelse. Sedan kommer träningsmomenten där du får öva på det du lärt dig utifrån olika scenarion. Vi lägger även stor vikt vid att skapa en fungerande organisation för hjärt-lungräddning med hjärtstartare på din arbetsplats. Du får lära dig hantera hela händelseförloppet vid ett hjärtstopp på ett effektivt sätt. Vi bygger upp tänkbara situationer som utspelas i din arbetsmiljö, så övningarna blir så verklighetstrogna som möjligt.

På så sätt varvar vi lättsam teori och praktiska tillämpningsövningar under hela utbildningen. Efter utbildningen har du grundläggande och fördjupad kunskap i hjärt-lungräddning med hjärtstartare, utifrån de risker som finns på din arbetsplats. Du blir förberedd på medvetslöshet, hjärtstopp, andningssvårigheter och andra allvarliga händelser som människor i din omgivning kan råka ut för. Du har goda förutsättningar att självständigt utföra hjärt-lungräddning och kan defibrillera den drabbade personen tills ambulanspersonalen kommer och tar över.

Målgrupp för HLR för insatspersonal

Utbildningen riktar sig till alla som jobbar för eller med människor och har tillgång till en hjärtstartare. Ett hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst och ju fler som har utbildning desto större är chansen att vi kan hjälpa varandra och våga använda en hjärtstartare för att rädda liv.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning, HLR. HLR för insatspersonal är en påbyggnadsutbildning som kräver att deltagarna har koll på grunderna för att kunna ta till sig fördjupningen.