HLR-utbildning barn

Pris

Kundanpassat

Deltagare

Max 12 personer

Tid

4 tim

Utbildning i barn-HLR

En barn-HLR-utbildning ger kunskaper i hjärt-lungräddning på barn. Du får lära dig hur du ska tänka och prioritera när du träffar på ett allvarligt skadat barn. HLR handlar om livräddande första hjälpen. Vad gör du om ett barn plötsligt sätter i halsen och inte får luft? Eller om ett barn ramlar ned från klätterställningen och blir medvetslöst? Eller om hjärtat stannar under en fotbollsmatch?

Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna hos människor i arbetsför ålder. Men det kan också drabba barn, då oftast till följd av luftvägsstopp. Att ge ett barn hjärt-lungräddning är inte samma sak som med en vuxen. HLR på barn börjar till exempel med fem inblåsningar, till skillnad från HLR på vuxna där inblåsningarna är två. Därför är det viktigt att du som jobbar med barn får rätt kunskaper och färdigheter i barn-HLR så att du kan agera snabbt och korrekt när något händer.

På våra utbildningar i barn-HLR har instruktörerna alltid lång erfarenhet från sitt arbete inom ambulansen eller akutsjukvården. De är uppdaterade med de senaste medicinska rönen och har aktuella fall från verkligheten. Många av våra HLR-instruktörer har även specialistutbildningar inom intensivvård, anestesi eller liknande.

Första hjälpencentrum följer Svenska HLR-rådets riktlinjer för hjärt-lungräddning på barn. Dessutom innehåller vår utbildning en hel del fördjupning. När du bokar en utbildning hos oss tar vi reda på vilka förutsättningar och risker som finns på just din arbetsplats och anpassar sedan innehållet efter det. Ni får en utbildning med den rekommenderade basinformationen i barn-HLR, men också med fördjupat innehåll som är skräddarsytt för era behov. Vi vill skapa en förståelse för vilka orsaker som kan ligga bakom att ett barn är livlöst så att du lär dig dra egna slutsatser och agera självständigt utifrån situationen. Därmed blir du en bättre och tryggare livräddare.

Kursinnehåll barn-HLR

Under utbildningen kommer vi bland annat att gå igenom:

  • Lägesbedömning
  • Bedömning av medvetande, andning och påkallande av hjälp (MAP)
  • Orsaker till medvetslöshet
  • Larma 112
  • Mun till mun-andning
  • Hjärtkompressioner
  • Åtgärder vid luftvägsstopp (matbit i halsen)

Upplägg och mål

Vi startar varje avsnitt med teori och diskussion för att bygga upp kunskap och förståelse. Sedan kommer träningsmomenten där du får öva på det du lärt dig utifrån olika scenarion. En del moment övar deltagarna på varandra, andra utförs på en övningsdocka. Vi har med oss HLR-dockor i olika storlekar, både bebisdockor och juniordockor. På så sätt varvar vi lättsam teori och praktiska tillämpningsövningar under hela utbildningen.

Efter utbildningen i barn-HLR har du grundläggande och fördjupad kunskap i hjärt-lungräddning, utifrån de risker som finns på din arbetsplats. Du blir förberedd på medvetslöshet, hjärtstopp, andningssvårigheter och andra allvarliga händelser som barn i din omgivning kan råka ut för. Du kan självständigt vidta livräddande åtgärder tills ambulanspersonal tar över.

Målgrupp för barn-HLR

Utbildningen riktar sig till alla som jobbar med barn och unga. Personal i förskola/skola, föreningsledare eller ansvariga i föräldragrupper är några exempel på personer som har nytta av utbildningen. Att kunna barn-HLR är också viktigt för yrkesgrupper som kommer i kontakt med många barn som en del i sin vardag, exempelvis badvakter, busschaufförer eller personal på nöjesparker och andra besöksmål där många barnfamiljer vistas.

Inga förkunskaper krävs för att gå barn-HLR

Inga tidigare kunskaper krävs. Vi anpassar nivån på utbildningen efter era förkunskaper, vare sig ni testar HLR för första gången och behöver innehåll på grundnivå eller har gått en HLR-utbildning tidigare och önskar mer fördjupad kunskap. Eftersom våra instruktörer själva har lång erfarenhet från ambulans- eller akutsjukvård kan de besvara även de mest ingående medicinska frågorna om så önskas.