Ögondusch 250 ml

Artikelnr: 3225

196 kr 196 kr

Ögondusch ger effektiv hjälp när man har fått något i ögat som kemikalier, sand, smuts och damm. Här kan du beställa en större förpackning med ögondusch.

Läs mer

Beskrivning

Ögondusch ger effektiv hjälp när man har fått något i ögat som kemikalier, sand, smuts och damm. Här kan du beställa en större förpackning med ögondusch.

För vissa arbetsplatser är tillgång till ögondusch oerhört viktigt. Arbetsmiljöverket har till och med särskilda krav och regler för ögonsköljning, vilket framgår i författningssamlingen ”Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7”. Där står bland annat: ”Utrustningen för ögonsköljning skall finnas där det finns risk att ämnen kan skada ögat.”

Första hjälpencentrums ögondusch innehåller en trycksatt saltlösning, vilket garanterar en mjuk dimma som effektivt gör rent ögat. Den används idag på allt ifrån förskolor (vid exempelvis sand i ögat) till restauranger och arbetsplatser med kemikalier. Ögonduschen kan även vara ett alternativ till koksaltlösning om du behöver tvätta ett sår och inte har tillgång till vatten.

Innehåll:

Förpackningen innehåller 250 ml. Den har 0,9 % steril fosfatbuffrad koksaltlösning (NaCl, natriumklorid).

Drivgas:
Kvävgas (nitrogen).

Spraya med ögonduschen så fort som möjligt – inom de första sekunderna efter en olycka. Det är också viktigt att skapa en effektiv sköljning, med ett rikligt flöde av vätska. Vätskan bör vara buffrad, d.v.s. verka neutraliserande på stänk av alkalier (t.ex. lut) och syror (t.ex. batterisyra). Vid frätande ämne i öga – spraya minst 15 minuter samt under transport till läkare.