Mobil första hjälpen Standard

Artikelnr:

Första hjälpen-station mobil Standard är en av våra nya smarta lösningar för första hjälpen. Vi har tagit fram den för arbetsplatser inom byggnation, anläggning, rivning och entreprenad. Med första hjälpen-utrustningen på hjul är det enkelt att rulla ut stationen inför varje arbetspass.

Mobil första hjälpen Standard finns både i grundutförande och med hjärtstartare. Om du växlar bild ser du varianten med hjärtstartare. Välj modell nedan och ange antal i rutan.

Läs mer

Beskrivning

Vi har utvecklat mobila första hjälpen-stationer tillsammans med företag inom byggsektorn. Modellen Standard har brandsläckare samt ett robust och välutrustat första hjälpen-skåp. I skåpet finns en fullpackad första hjälpen-väska med proffsutrustning som du tar med till den skadade. Dessutom har vi satt upp ögondusch, plåster och sårtvättare så att du snabbt och enkelt kommer åt dem vid ett olycksfall.

Första hjälpen-skåp och brandsläckare

Det är viktigt att första hjälpen-utrustningen finns tillgänglig så snabbt som möjligt när en olycka inträffar. Då måste den också vara nära, vilket inte är så enkelt på stora byggarbetsplatser. Risken finns att den kollega som skulle kunna hjälpa den skadade befinner sig alldeles för långt ifrån platsen där första hjälpen-utrustningen finns. Det kan ta lång tid att ta sig dit och vid svåra tillbud kan tiden vara livsavgörande. Vår lösning är därför en första hjälpen-station på hjul. Den är enkel att ta fram från förvaringsstället när arbetspasset startar. Du drar ut stationen till lämplig plats och rullar sedan tillbaka den vid arbetsdagens slut.

Helst 10 meter till första hjälpen

Vi rekommenderar att du placerar en Mobil första hjälpen Standard var tionde meter, men ibland kanske det inte är möjligt. När det gäller småhusbyggen är det bra om en mobil första hjälpen station finns åtminstone var 25:e meter. Om bygget handlar om flerbostadshus är en första hjälpen-station per trappuppgång ett bra riktmärke. På en site som är utomhus bör minst en av stationerna ha en hjärtstartare.

Vagn där följande är monterat i ett skyddande skåp:

  • Första hjälpen-station Industri & Lager 1 st
  • Sårtvättare 40 st
  • Ögondusch 250 ml 1 st
  • 6 kg pulversläckare 1 st