Kylpåse

Artikelnr: 3305

28 kr 28 kr

Kylpåse – Cold pack för omedelbar smärtbehandling av exempelvis stukningar, lårkakor, vrickningar eller andra skador som inte blöder utvärtes. Kylpåsar använder du främst när du vill ha en effektiv och lite längre nedkylning. De är mycket populära inom idrotten.

Läs mer

Beskrivning

Kylpåse – Cold pack för omedelbar smärtbehandling av exempelvis stukningar, lårkakor, vrickningar eller andra skador som inte blöder utvärtes. Kylpåsar är mycket populär inom idrotten för att kyla få till en effektiv och lite längre nedkylning. Vi rekommenderar att du först lindar skadan med en elastisk binda för att stoppa den inre blödningen och minska svullnaden.

Kylpåsen är endast avsedd för externt bruk och innehållet får ej förtäras. Om så sker drick rikligt med vatten (EJ MJÖLK) och kontakta giftinformationscentralen eller läkare. Barn bör därför inte använda kylpåsen utan vuxet sällskap.

Så använder du kylpåse Cold pack

  • Skaka innehållet till botten av påsen
  • Kläm sönder innerpåsen och skaka påsen så att innehållet blandas ordentligt
  • Lägg kylpåsen på skadeområdet på en gång
  • Fixera kylpåsen med en linda i max 30 minuter
  • Placera skadeområdet i en fast position högre än hjärtats nivå.

OBS! Lägg aldrig kylpåsen direkt på huden, eftersom det kan orsaka köldskador. Vid cirkulatorisk sjukdom – använd endast efter inrådan från läkare. Vi avråder också från att använda kylpåsar på huvudet.

Kylpåse Cold pack är för engångsbruk.

Varan går också att köpa i 10-pack:  Kylpåse 10 st

Materialet i kylpåsen består av 50 % vatten och 50 % urea.

1. Känn var den inre påsen är och tryck sönder den med båda händerna. Var lite försiktig så att själva kylpåsen (den yttre) inte går sönder. Om påsens innehåll kommer i kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart rikligt med vatten.
2. Skaka påsen så att innehållet blandas ordentligt.
3. Kylpåsen är färdig att användas. Se till att ha en handduk eller linda på det skadade stället. Lägg sedan på kylpåsen.
4. När kylpåsen är använd, kasta. Kylpåsen sorteras som brännbart avfall.

Du gillar kanske också…