Kursbok avancerad HLR barn

Artikelnr: 7052

260 kr 260 kr

Kursbok avancerad HLR barn ges ut av svenska HLR-rådet och används som kursbok för sjukvårdspersonal. Utbildningen är en påbyggnad till S-HLR barn. Riktlinjerna för A-HLR sträcker sig från nyföddhetsperioden upp till 18 år. Målet med utbildningen är att skapa förutsättningar för att du ska kunna förebygga hjärtstopp hos barn  och kunna ta hand om barn från 0-18 år som drabbats av hjärtstopp. Du lär dig bedöma kritiskt sjuka barn samt behandla barn med hjärtstopp.

Läs mer

Beskrivning

Kursbok avancerad HLR barn ges ut av svenska HLR-rådet och används som kursbok för sjukvårdspersonal. Utbildningen är en påbyggnad till S-HLR barn. Riktlinjerna för A-HLR sträcker sig från nyföddhetsperioden upp till 18 år. Målet med utbildningen är att skapa förutsättningar för att du ska kunna förebygga hjärtstopp hos barn  och kunna ta hand om barn från 0-18 år som drabbats av hjärtstopp. Du lär dig bedöma kritiskt sjuka barn samt behandla barn med hjärtstopp.

Kursbok avancerad barn-HLR har nio delar:

  1. Inledning
  2. Om, luftväg, andning och cirkulation
  3. Hjälpmedel
  4. Behandling under hjärtstopp
  5. Teamarbete
  6. Teamträning
  7. Vård efter hjärtstopp
  8. Fördjupad kunskap
  9. Svenska rådet för hjärt-lungräddning

 

HLR-rådets kursbok i avancerad HLR barn för sjukvårdspersonal. 49 sidor.