Instruktörsbok barn-HLR

Artikelnr: 7051

270 kr 270 kr

Instruktörsbok barn-HLR ges ut av svenska HLR-rådet och används av instruktörer för planering av utbildning i barn-HLR (livräddande första hjälpen till barn i åldrarna 0-12 år).

Läs mer

Beskrivning

Instruktörsbok barn-HLR ges ut av svenska HLR-rådet och används av instruktörer för planering av utbildning i barn-HLR (livräddande första hjälpen till barn i åldrarna 0-12 år). Syftet med instruktörsbok barn-HLR är att förse instruktörer och blivande instruktörer med de senaste riktlinjerna för barn-HLR samt ge förslag på kursupplägg. I instruktörsbok barn-HLR kan du även läsa om pedagogiska problem och lösningar, lärandemål, skillanderna mellan filmbaserad och instrukötsledd utbildning samt en lämplig tidplan för kursen.

Instruktörsbok barn-HLR har fyra delar:

1. Praktisk pedagogik

2. Utbildningsmaterial

3. Före, under och efter kurs

4. Fördjupning

1 st instruktörsbok i barn-HLR, 32 sidor.

Leverantörens artikelnummer: 11002