Kvalitet & service

Utbildning med fokus på kvalitet

På våra utbildningar möter du alltid erfarna instruktörer med lång erfarenhet från akut- och/eller ambulanssjukvården. De flesta av våra instruktörer är dessutom specialistutbildade inom intensivvård, narkos, distriktsjukvård eller barnsjukvård. Utbildningarna i HLR och första hjälpen håller de vid sidan av sina ordinarie arbeten så de kan tala av egen erfarenhet och dela med sig av sina bästa praktiska tips från verkligheten. Det garanterar dig en instruktör med mycket hög medicinsk kompetens som är uppdaterad om de senaste medicinska rönen.

Alla våra instruktörer i hela Sverige använder vårt genomarbetade pedagogiska koncept. Självklart följer konceptet Svenska HLR-rådets riktlinjer för utbildning. Det innebär till exempel att vi alltid utbildar i små grupper för att alla deltagare ska hinna öva flera gånger och få personlig feedback under tiden de lär sig. Det lämnar också utrymme för instruktören att vara lyhörd och fånga upp önskemål och synpunkter under utbildningens gång. På så vis kan vi anpassa innehållet efter deltagarna även under pågående utbildning.

Att skapa en realistisk känsla är en annan viktig aspekt av vårt utbildningskoncept. Vi använder helkroppsdockor från Laerdal och utbildar i er verkliga arbetsmiljö för att övningarna ska bli så verklighetstrogna som möjligt. Vi upplever att det ökar chanserna för kunskaperna att komma naturligt i skarpt läge.

Sammantaget innebär det att du får längre och mer fördjupad utbildning hos oss jämfört med de flesta andra leverantörerna. Du kan vara säker på att var du än finns i Sverige får du samma höga kvalitet på utbildningen!

Genomtänkta första hjälpen-produkter

När det gäller produkter för hjärt-lungräddning och första hjälpen är vi kräsna efter alla år i ambulansen. Vi har lärt oss vad som fungerar på riktigt när någon blir akut sjuk eller skadad utanför sjukhus. Vi har också sett vilka material som inte alls fungerar. Tack vare vår erfarenhet kan vi garantera kvalitet!

Vi jobbar även kontinuerligt med att utveckla våra egna produkter. Alla produkter som vi tar fram testas och utvärderas i samråd med erfaren sjukvårdpersonal för att bli så bra som möjligt. Vi tittar på material, form och funktion och väljer bara ut sådant som verkligen håller måttet i en akutsituation.

Utifrån våra erfarenheter har vi tagit fram ett sortiment som ska täcka de vanligaste akuta situationerna på olika typer av arbetsplatser. Om du är osäker på vad ni behöver på din arbetsplats kan du alltid få professionell rådgivning kring hjärtstartare, första hjälpen-material och annan utrustning av oss.

Service

Vi lägger stor vikt vid att våra kunder får riktigt bra service. Därför erbjuder vi flera olika fraktalternativ, snabba leveranser och möjlighet att kontakta oss när du har frågor eller behöver teknisk support. Vi kan även hjälpa dig hålla koll på när det är dags för elektrod- eller batteribyten på din hjärtstartare. Vi lägger då till dig i vårt register och kontaktar dig när det börjar bli dags att byta. Tjänsten är helt kostnadsfri – du betalar endast för det du väljer att köpa.

Vi försöker möta dina önskemål kring utbildning och utrustning, saknar du någon inriktning eller produkt? Kontakta oss så kan vi säkert lösa det! Vårt mål är att erbjuda personlig service, anpassat för er verksamhet och era unika behov.

Kvalitets- och miljöpolicy

Första hjälpencentrum verkar för högsta möjliga kvalitet till minsta möjliga miljöpåverkan. Det gäller såväl våra utbildningar som när vi levererar utrustning inom första hjälpen och hjärt-lungräddning.

  • Samtliga anställda i Första hjälpencentrums verksamhet ska sträva efter att utföra ett felfritt arbete, med mycket hög kvalitet i alla led.
  • Vi ska skapa ett aktivt och utvecklande samarbete med kunden för att möta kundens önskemål och krav utan att ge avkall på kvalitet, samt ge bästa tänkbara service.
  • Vi ska utföra vårt arbete enligt gällande lagstiftning och med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Vår ambition är att ständigt förbättra vår verksamhet med målsättning att minska den miljöpåverkan vi orsakar utan att försämra vår kvalitet och service.
  • Samtliga anställda och våra leverantörer ska känna till vår policy och aktivt bidra till att den efterlevs.

Nöjd kund-garanti

Det ska kännas tryggt att anlita Första hjälpencentrum för utbildning i första hjälpen och hjärt-lungräddning. Likaså gäller det när du handlar första hjälpen-material från oss. Därför har vi alltid nöjd kund-garanti. Vi står för kvalitetsutbildningar och kvalitetsprodukter inom första hjälpen. Du som kund ska vara nöjd med vad vi levererar och den service vi ger. Självklart vill vi veta om du inte skulle vara nöjd, så vi kan kompensera dig och samtidigt förbättra oss som företag. Det kallar vi kvalitet. Om du är missnöjd med en utbildning eller produkt tar vi helt enkelt inte betalt för den. Men våra kunder återkommer år efter år och det ser vi som ett gott betyg.