Så undviker du elolyckor
2015-05-26

Att arbeta med el innebär stora risker. Slarv och brister i säkerheten kan leda till allvarliga skador - i värsta fall livshotande. Nu vill man öka kunskapen i branschen kring arbetsplatsolyckor med strömgenomgång. En ny serie filmer tar upp elolycksfall ur olika perspektiv, där Första hjälpencentrums VD och ambulanssjuksköterska Jonas Wikström medverkar i två av avsnitten.  

Huvudsyftet med filmerna är att försöka bekämpa den machokultur som råder i elteknikbranschen. Filmerna är en samproduktion mellan Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Elektrikerförbunder SEF. Här är avsnittet där Jonas berättar om de vanligaste elskadorna och vad man kan ska tänka på när någon drabbas:– Det här känns stort. Filmen är en unik milstolpe i EIOs och SEFs gemensamma arbete för säkrare arbetsplatser, och jag personligen tror inte att någon i elteknikbranschen sett något liknande tidigare, säger Rickard Lindberg, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på EIO.

 
Filmprojektet består av en ”huvudfilm” – en dramatisering – och ett flertal intervjuer med bland andra läkare, en elektriker som drabbats, en första hjälpen-expert och en psykolog. 
 
– Vi vill skapa en ökad medvetenhet om de kroppsliga och psykiska konsekvenserna av strömgenomgång. Det handlar om olyckor där utgången ofta är mycket allvarlig. Den här filmen kommer väcka känslor och tankar, och vi vill få tittarna att inse att vi aldrig någonsin kan kompromissa med säkerheten på jobbet, säger Jimmy Åsberg, arbetsmiljöansvarig ombudsman på SEF. 
 
Se alla filmerna i serien Säkerhetskultur inom el >>

Läs mer om elsäkerhetsfilmerna på EIOs webbplats >>