Restart a heart day - måndag 16 oktober i hela Europa
2017-10-16

Tillsammans blir vi livräddare! En tidig insats med hjärt-lungräddning (HLR) och korrekt användande av hjärtstartare räddar liv. 2016 räddades 1317 personer tillbaka till livet efter att ha drabbats av plötsligt hjärtstopp. Men tyvärr är det så att majoriteten som drabbas fortfarande dör så vi kan fortfarande bli mycket bättre om alla tar sitt ansvar och utbildar sig så att de kan agera i en akutsituation. 

Idag den 16 oktober är officiella europeiska hjärtstoppsdagen då plötsligt hjärtstopp uppmärksammas i hela Europa. Hjälp oss öka medvetenheten så att fler lär sig utföra HLR, använda hjärtstartare, och rädda liv.

Vad kan du göra? Svenska HLR-rådet delar med sig av följande lista för dig som vill hjälpa till:

1. Dela och sprid restart-a-heart-day postern samt flyer som du hittar här.

2. Uppmärksamma dina arbetskamrater och närstående om vikten av tidigt larm till 112, tidig HLR och en tidig strömstöt med en hjärtstartare.

3. Repetera dina HLR-kunskaper, gå en HLR-kurs, din insats spelar en avgörande roll om någon i din närhet drabbas av ett plötsligt hjärtstopp.

4. Ta reda på var närmaste hjärtstartare finns, den kan vara närmare än du tror.

5. Hjälp oss att hitta oregistrerade 'osynliga' hjärtstartare och uppmana till registrering i det svenska hjärtstartarregistret, www.hjartstartarregistret.se