Regionfullmäktigeledamot vill utbilda föräldrar i hjärt-lungräddning
2017-03-21

Fler föräldrar än i dag behöver kunna utföra hjärt-lungräddning (HLR) för barn, det tycker Carina Sjölund (M) som är regionfullmäktigeledamot i Västmanland. Hon vill att HLR ska bli obligatoriskt på Region Västmanlands föräldrautbildningar runt om i länet, eftersom det kan rädda liv. Idag ingår inte hjärt-lungräddning för barn vid de föräldrautbildningar som ges av Region Västmanland vid länets barnavårdscentraler.

– Varje år drabbas cirka 200 barn av oväntat hjärtstopp som sker utanför vårdmiljöer. Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vilket barn som helst, och det vore bra om fler föräldrar kan vara beredda om det värsta inträffar, säger Carina Sjölund. 

Hjärt-lungräddning för barn skiljer sig från den man utför på vuxna. Exempelvis måste man vara mycket försiktigare på ett barn som har känsliga luftvägar och grundare bröstkorg. Därför är det viktigt att människor som har barn mellan 0-12 år i sin närhet går en särskild utbildning i barn-HLR.

Källa: SVT nyheter Västmanland

Läs mer om barn-HLR-utbildning här!