Regeringen utreder lag om hjärtstartare
2013-08-09

I våras sade Riksdagen ja till att se över möjligheten till en ny lagstiftning. Resultatet av översynen kan leda till en lag om att det ska finnas hjärtstartare i miljöer där många människor vistas. 

I beslutet konstateras bland annat att "hjärtstartare borde vara lika självklara som brandsläckare i miljöer där många människor vistas, som i gallerior och på arbetsplatser".

Beslutet bygger på en tidigare riksdagsmotion från en socialdemokratisk ledamot.

Första hjälpencentrum följer ärendet och ser med spänning fram emot fortsättningen.

Läs mer om frågan på riksdagens webbplats >>