Rädda Hjärtat - ny app för iPhone
2013-05-22

Nu finns en app där du kan läsa om hjärt-lungräddning och hjärtstartare. Rädda Hjärtat är framtagen av HLR-rådet med stöd av Hjärt-Lungfonden. HLR-rådet ansvarar för de nationella riktlinjerna och utbildningsprogrammen för HLR och hjärtstartare i Sverige.

Sök efter appen "Rädda hjärtat".

Appen fungerar i nuläget endast för iPhone.