Ny standard för hjärtstartare
2015-09-21

Nu finns en svensk standard med krav och rekommendationer kring hjärtstartare utanför sjukvården, SS 280000. Standarden har tagits fram av en kommitté bestående av Svenska HLR-rådet, Svenska Livräddningssällskapet, Vårdförbundet samt flera svenska leverantörer av hjärtstartare och utbildning. Syftet är att kvalitetssäkra informationen och användningen av hjärtstartare för att fler liv ska kunna räddas. Standarden definierar bland annat hur man använder en hjärtstartare och vad som krävs för att en plats ska anses som hjärtsäker vad gäller drift, underhåll och utbildning.

Här kan du läsa mer om standarden och ladda ned den i sin helhet:

http://www.sis.se/standard/std-8015733

SIS logotyp