Nederländerna - flest överlevare av hjärtstopp utanför sjukhus!
2019-03-29
Sanna McKinnon

I Nederländerna började kunskaper inom hjärt-lungräddning (HLR) spridas förhållandevis tidigt. Redan 1767 bildades en stiftelse som syftade till att rädda personer som drabbats av drunkningstillbud. I och med alla kanalerna i landet var just drunkningar vanligt förekommande. Medaljer delades ut till räddare och hela affären med HLR blev förhållandevis stort. Stiftelsen finns fortfarande kvar – och det visar ju tydligt nederländarnas proaktiva attityd till medborgardeltagande vid livräddning.

Idag finns ett landsomfattande ”community response”-system i Nederländerna där utbildade medborgare får ett alarm när någon i närheten har fått ett hjärtstopp. De viktigaste delarna i systemet är tillgängliga utbildade medborgare, tillgängliga hjärtstartare och ett system som meddelar dessa utbildade personer från sändningscentralen.

”Community response”-systemet har lett till att Nederländerna blivit det land i Europa med flest överlevare av hjärtstopp utanför sjukhus. Av alla som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus ligger överlevnadsfrekvensen på ca 23 %. I Sverige är motsvarande siffra ca 5 %. Frågan är – rör vi i Sverige oss mot samma håll som Nederländerna?

Kort svar är ja, vi rör oss mot samma håll, men det tar tid. I Nederländerna kom medvetenheten tidigare, i och med drunkningstillbuden med medföljande hjärtstopp och hur man då gör HLR. I Sverige har vi inte gjort samma resa. Många vet inte hur man gör HLR, mer än hälften har ingen aning om var deras närmaste hjärtstartare är och statliga initiativ är inte lika stora. Däremot har spridningen av SMS-livräddare påbörjats – en applikation på mobiltelefonen som berättar för dig när ett hjärtstopp i närheten av dig sker. Då kan du ta dig dit, med hjärtstartare om någon finns i närheten – och påbörja HLR innan ambulansen hunnit dit. Systemet finns i ett antal län i landet och fler blir det. Förhoppningsvis är detta ett steg i rätt riktning.

 

Källor:
Journal of Emergency Medical Serivces
Svenska hjärt-lungräddningsregistret