Väntetid på ambulans ökar i Sverige
2017-08-25

Det tar allt längre tid för ambulans att nå fram till patienter med hjärtstopp, det visar en genomgång som Hjärt-Lungfonden gjort baserat på uppgifter från SOS Alarm. De har jämfört responstiden från 2012 med den 2016 och sett att väntetiden har ökat i 15 av 21 landsting sedan 2012. Storstadstäta landsting som Östergötland, Skåne och Stockholms län har responstider på 11–13 minuter, men i glesbygdslän som Jämtland och Gotland kan man behöva vänta i över 16 minuter. Rikssnittet för tiden det tar ambulans att nå fram till den drabbade är idag 13 minuter.

— Regioner och landsting har tyvärr släppt målet om en responstid på åtta minuter. Det tar idag längre tid än tidigare innan en ambulans är på plats i många av landets kommuner. Det tycker vi är en allvarlig utveckling, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, till Vetlandaposten.

Några minuters skillnad låter inte som så mycket, men för de 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp kan det vara livsavgörande. Den som får hjärtstopp slutar andas, och för varje minut utan hjälpinsatser minskar chansen till överlevnad med tio procent. Det är alltså oerhört viktigt att någon på plats inleder hjärt-lungräddning så fort som möjligt i väntan på ambulansen. Därför behöver alla människor gå regelbundna utbildningar i HLR och fler hjärtstartare bör placeras ut på arbetsplatser och i offentliga miljöer, så att vi kan hjälpa varandra i väntan på sjukvårdspersonal.

Här listar Hjärt-Lungfonden responstiderna efter kommun

Läs mer här