HLR med eller utan inblåsningar?
2015-01-20

Nu inleds en ny forskningsstudie som ska undersöka om hjärt-lungräddning med enbart bröstkompressioner ger samma effekt som när man varvar kompressioner och inblåsningar.

Det är Hjärtstoppscentrum vid Södersjukhuset och Karolinska Institutet som står bakom studien. Syftet är att se om förenklad HLR kan rädda fler liv vid hjärtstopp. Studien kallas Tango2 och utförs i samarbete med SOS Alarm, Hjärt-Lungfonden, Stockholms Läns Landsting samt Räddningstjänst och Polisen.

Läs mer om HLR-studien på HLR-rådets webbplats:

http://hlr.nu/ny-forskningsstudie-kring-hjart-lungraddning-kan-radda-fler-liv/