Hjärt-lungräddning (HLR) - olika inriktningar >>
Fornamn Efternamn
 

En kurs i hjärt-lungräddning - HLR - ger dig trygghet och beredskap om något allvarligt händer. Vad gör du om en person i din omgivning faller ihop medvetslös? Eller sätter i halsen och inte kan andas? Eller om hjärtat stannar? Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna hos människor i arbetsför ålder. Med hjälp av HLR ökar chansen att överleva ett hjärtstopp med närmare 300 procent. Vid medvetslöshet är varje sekund avgörande. Därför är det viktigt att så många som möjligt får utbildning i HLR och kan starta hjärt-lungräddning snabbt.

Ingen arbetsplats är den andra lik. Därför är Första hjälpen-centrums utbildningar i hjärt-lungräddning inte heller likadana. När du bokar en HLR-utbildning hos oss tar vi reda på vilka förutsättningar och risker som finns på just din arbetsplats och anpassar sedan innehållet efter det. Ni får en första HLR-utbildning med ett rekommenderat grundinnehåll, men också med en hel del fördjupning och skräddarsytt innehåll för era behov. Utbildningarna håller alltid samma höga kvalitet och följer de senaste medicinska rönen.

Därför ska ni välja oss:

Riktigt kompetenta och inspirerande instruktörer, som brinner för att sprida sina kunskaper. Samtliga är sjuksköterskor med minst 10 år inom ambulansen, de flesta har dessutom specialistutbildningar.

  • Alltid högsta kvalitet på utbildningsinnehåll och utrustning.

  • Skräddarsydda utbildningar utifrån era behov.

  • Helnöjda deltagare som upplever en trygghetskänsla efter utbildningen. De har fått med sig massor av kunskap och vet hur de ska göra om något händer!

Ett välrenommerat företag med över 20 års erfarenhet i branschen, som verkar över hela Sverige och har drygt 20 instruktörer i tjänst.

Läs mer om vad som kännetecknar Första hjälpencentrums utbildningar.

Instruktörer med högsta kompetens i HLR

Våra instruktörer är sjuksköterskor med minst 10 års erfarenhet från ambulanssjukvården. De håller utbildningar vid sidan av sitt ordinarie arbete på ambulansen. De flesta har även en eller flera specialistutbildningar. Ambulanssjuksköterskor är oftast först på plats när det händer något och bygger därför upp en ovanligt bred kompetens kring att ta hand om skadade och rädda liv utanför sjukhus. Under årens lopp har de varit med om det mesta när det gäller sjukdomar, olycksfall och skador och har alltid aktuella exempel från verkligheten att relatera till. Givetvis delar instruktörerna med sig av sin kompetens och ger tips och råd om hur första hjälpen-åtgärderna blir så effektiva som möjligt.

HLR-utbildning nära verkligheten

På Första hjälpencentrum tycker vi att det är viktigt att ge deltagarna en djupare förståelse för hela situationen kring en person som har drabbats av en sjukdom eller skada. Att kunna bedöma läget, förstå de bakomliggande orsakerna, tänka självständigt och sedan vidta rätt åtgärder utifrån det. Det tankesättet genomsyrar alla våra utbildningar. Därför startar vi varje avsnitt med teori och diskussion för att bygga upp kunskap och förståelse. Sedan kommer träningsmomenten, som då blir extra givande när kunskaperna får omsättas i praktiken och deltagarna får träna utifrån olika scenarion. På så sätt varvar vi teori och praktiska tillämpningsövningar under hela utbildningen.

Vi håller så långt det är möjligt utbildningar i kundens egen arbetsmiljö. Då blir övningarna så realistiska som möjligt och chansen ökar att deltagarna blir förberedda både mentalt och praktiskt. De kopplar ihop kunskaperna från utbildningen med den verkliga situationen - de vågar ingripa och kommer sannolikt att göra som de har lärt sig.

Nedladdningsbara produktblad:

Vad innebär Första hjälpen, L-ABC?

HLR (hjärt-lungräddning) - Livräddande första hjälpen (2 sidor)

 

 
   

Målgrupp

Alla som behöver/vill kunna utföra HLR på vuxna.

Förkunskaper

Inga förkunskaper.

Instruktör

Sjuksköterska från ambulansen med minst 10 års erfarenhet från ambulanssjukvård. De flesta har även en eller flera specialistutbildningar.

Omfattning

4 timmar

Upplägg

Utbildningen varvas med teori för att skapa förståelse inför de praktiska tillämpningsövningarna..

Mål:

Grundläggande och fördjupad kunskap i hjärt-lungräddning, utifrån de risker som finns i din omgivning. Du blir förberedd på medvetslöshet, hjärtstopp, andningssvårigheter och andra allvarliga händelser som människor i din omgivning kan råka ut för.

Efter utbildningen har du fått hjälp att ta steget att starta HLR på en drabbad person. Du har också fått en teoretisk förståelse för hjärt-lungräddning, lärt dig vidta rätt åtgärder samt få maximal effekt på HLR-insatsen. Med vår utbildning har du goda förutsättningar att självständigt utföra hjärt-lungräddning tills ambulanspersonalen kommer och tar över.

Antal deltagare:

Max 12 personer/grupp.

Övrig information:

Utbildningsbevis ingår.