Drönare med hjärtstartare kan rädda liv
2017-06-14

Ny forskning från Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet visar att en specialbyggd drönare väsentligt kan öka chansen att överleva för en person som drabbats av hjärtstopp i avlägsna miljöer. Det kan ta mellan 20-30 minuter för en ambulans att ta sig fram till områden med förlängd ambulansresponstid, men drönaren kan ta sig till samma plats på ungefär en femtedel av den tiden. Syftet är att montera en hjärtstartare på drönaren och så att den vid larm kan skickas i förväg till platsen för hjärtstoppet. På så vis kan personer på plats defibrillera den drabbade inom ungefär fem minuter från att de larmat vilket kan öka chanserna för överlevnad med 70 %.

En drönare har testats av forskare vid Karolinska Institutet i samverkan med ingenjörer i FlyPulse AB, Trollhättan. Drönaren har designats för att efterlikna en ambulans och specialbyggts för att kunna leverera en hjärtstartare. Man testade flera sträckor inom Norrtälje kommun till platser där det tidigare inträffat hjärtstopp. Drönaren skickades ut och flögs automatiserat utom synhåll för piloten i upp till 10 kilometers radie till motsvarande den destination som ambulansen kört till. Tiden från avfärd till ankomst till platserna för hjärtstoppen med drönare var i medeltal ca 5 minuter, hela 16 minuter kortare än motsvarande framkörningstid för ambulanssjukvården, vid tidpunkten för hjärtstoppen.

Forskningen har uppmärksammats internationellt och nu hoppas man att detta ska leda till en implementering hos räddningsstjänst och ambulanssjukvård som ett livräddande komplement till deras verksamhet.

Lär mer här