Arbetsplatsolyckorna ökar i Sverige
2017-06-08

Arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökade med fyra procent under 2016. I Arbetsmiljöverkets rapport är det tydligt att arbetsskadornas uppkomst och art skiljer sig mycket beroende på om det är ett mans- eller kvinnodominerat yrke. Antalet anmälningar ökade med fyra procent bland kvinnor och sex procent bland män. För kvinnor var fallolyckor de vanligaste arbetsolyckorna med sjukfrånvaro, och mest anmälningar kom från arbetsplatser inom från vård, omsorg och sociala tjänster. För män var det olyckor med handverktyg eller fordon som orsakade flest anmälningar, och de mest drabbade arbetsplatserna hör till tillverkningsbranschen.

Även skadetyperna varierar bland kvinnor och män. Kvinnor skadade sig ofta i nedre delen av kroppen som höft, ben eller fötter och hos män var det händer och fingrar som oftast skadades i samband med arbetsolyckor. Många olyckor ledde också till ryggskador bland såväl kvinnor som män.

Oavsett vilka skaderisker som finns på din arbetsplats är det oerhört viktigt att ni är förberedda. Att ni har utrustning för att hantera de arbetsolyckor som kan uppstå och kunskapen om hur ni ska göra. Tycker du att det är svårt att veta vad ni behöver kan vi hjälpa er ta fram ett komplett första hjälpen-koncept med både utbildning och utrustning, anpassat för er arbetsmiljö.

År 2016 anmäldes cirka 122 500 arbetsskador

34 600 arbetsolyckor som medfört sjukfrånvaro (14 400 kvinnor, 20 300 män)
64 700 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (35 300 kvinnor, 29 500 män)
10 200 olyckor på väg till eller från arbetet (6 800 kvinnor, 3 400 män)
11 800 arbetssjukdomar (7 500 kvinnor, 4 300 män)
45 arbetsolyckor med dödlig utgång

Läs hela rapporten här