14-årig elev fick hjärtstopp – läraren utförde HLR och räddade elevens liv!
2019-03-21
Sanna McKinnon

I fredags rapporterade tidningen barometern att en elev på Vasaskolan i Kalmar fått ett plötsligt hjärtstopp. Det var under en idrottslektion som 14-åriga Hugo drabbades, men överlevde tack vare idrottslärarens snabba ingrepp.

Läraren Jonas Klippvik hade agerat omedelbart och påbörjat hjärt-lungräddning (HLR). Han bad eleverna hjälpa till: någon fick ringa 112, några fick hämta hjärtstartare och några fick hämta annan skolpersonal. Inom några minuter kom ambulansen och tog över, men det är till stor del tack vare den tidiga hjärt-lungräddningen som Hugo idag lever. Enligt barometern är alla lärare på skolan utbildade i HLR och rektorn är väldigt nöjd med insatsen.

Denna händelse visar tydligt hur oerhört viktigt det är med HLR-utbildning och hjärtstartare i samhället. Många skolor satsar på att eleverna ska lära sig HLR, vilket är oerhört viktigt, men missar däremot att utbilda personalen. Vasaskolan är ett oerhört gott exempel på hur man bör arbeta med HLR-utbildning och utrustning.

Ett vanligt missförstånd är att det är nästan uteslutande äldre personer som drabbas av hjärtstopp. Sanningen är att 2 av 3 hjärtstopp drabbar personer i arbetsför ålder, men även barn som Hugo. Då är det av enorm vikt att både personal och elever vet precis hur man ska göra.

En enorm eloge till läraren Jonas Klippvik och Vasaskolan!

Källor:
Barometern
Ölandsbladet