Integritetspolicy

Första hjälpencentrums integritetspolicy

Vi vill att det ska kännas tryggt att vara kund hos oss och värnar om din personliga integritet. Den nya Dataskyddsförordningen (förkortad GDPR) gäller från 25 maj 2018 och innebär ett stärkt skydd av personuppgifter för privatpersoner. För att tydliggöra hur Första hjälpencentrum hanterar dina personuppgifter, har vi tagit fram en integritetspolicy. Här kan du läsa om hur Första hjälpencentrum, i beskaffenhet av personuppgiftsansvarig, enligt definitionen angiven i EU:s Allmänna Dataskyddsförordning/General Data Protection Regulation och i E-Privacy-förordningen, bearbetar och samlar in personuppgifter samt övrig information om användare.

Sammanfattning av integritetspolicyn

  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som för- och efternamn, personnummer, adress, postadress, e-postadress samt telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är att kunna leverera beställda varor, att vid behov kunna göra en kreditupplysning, samt att kunna kontakta dig vid frågor som rör din beställning och leverans.
  • Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
  • Dina uppgifter kommer att sparas i sju år efter senaste beställning.
  • Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan det vara till nackdel för dig, exempelvis kan det innebära att du inte har möjlighet att få ta del av vissa produkter eller tjänster. Du kommer inte få några rättsliga påföljder om du inte lämnar dina personuppgifter.
  • Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
  • Vårt dataskyddsombud är Anna Wikström. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Alla samtycken du lämnar till oss kan du när som helst återkalla. Detta gör du enklast genom att kontakta oss per telefon eller e-post. Du når vårt dataskyddsombud på 021-448 10 13. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Beställningar

När du beställer en produkt via vår webbutik www.forstahjalpencentrum.se (härifrån enbart kallad ”webbplats”) samlar vi in och bearbetar följande personuppgifter om dig: för- och efternamn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, typ av beställd produkt, beställd mängd, pris, beställningsdatum, beställningsstatus, samt eventuell information om ditt konto. För att slutföra det avtal som ingåtts mellan dig och oss genom den aktuella beställningen, bearbetar Första hjälpencentrum ovannämnda personuppgifter, för fullföljande av rättsliga förpliktelser, för kundtjänständamål, och för att göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk – samt för eventuell anpassad marknadsföring om du har samtyckt till att få nyhetsbrev ifrån oss.

Konto

Du kan bli ombedd att ge oss personlig information om dig själv om du skapar ett konto på vår webbplats. Informationen kan exempelvis vara namn, postadress, e-postadress, valt lösenord, telefonnummer, uppgifter om bankkonto och betalkort, sant fakturerings- och leveransadress. Dessa personuppgifter behandlar vi i syfte att upprätthålla kontofunktionaliteter, och för att förse dig med marknadsföringsmaterial i form utav nyhetsbrev om du har samtyckt till detta, inom ramen för nationell lagstiftning.

Metadata

Vår webbplats går att besöka utan att du behöver ange någon personlig information . I sådant fall samlar vi enbart in metadata som genereras av din användning, denna är:
- Överförd datavolym, hänvisningsadress, datum och tid för inloggning, typ av webbläsare, IP-adress, språk och version för webbläsarens mjukvara, samt operativsystem och gränssnitt.

För att möjliggöra din användning av vår webbsida används din IP-adress. Den sista oktaden i IP-adressen (alltså de sista åtta tecknen) tas bort när din IP-adress inte behövs längre för detta ändamål. Insamlad metadata, även den förkortade IP-adressen, används i syfte att ge en bättre kvalité på vår webbplats genom analys av hur användare har använt vår webbplats, exempelvis vilken besöksfrekvens olika sidor har. Vi har kopplat vår webbplats till Google Analytics. Det är en webbanalystjänst tillhandahållen av Google, Inc. Där lagrar vi opersonlig besöksstatistik.

Tredje part

Första hjälpencentrum anlitar DHL Sverige för leverans av beställda varor. DHL Sverige får därför tillgång till personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress för att kunna leverera.
Övriga tredje parts-leverantörer som kan komma att få tillgång till personuppgifter är exempelvis Aros IT-partner, Evalent, Visma, Dibs, Sharespine, Lime, Bisnode, Bambora, och olika återförsäljare. Detta kan exempelvis bero på om vi behöver göra en kreditupplysning (Bisnode), om en återförsäljare ska leverera en vara direkt till dig, om du väljer att betala med kort (Dibs) etc.

Inom ramen för tillämplig personuppgiftslagstiftning kan vi komma att delge personuppgifter till tillsynsmyndigheter, juridiska rådgivare, andra offentliga organ, samarbetspartners och externa konsulter. De personuppgifter vi samlar in eller tar emot av dig kommer inte att överföras till eller behandlas av mottagare utanför EU/EES-området.

Rättslig grund

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:
- Du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna för ett eller flera specifika ändamål, exempelvis för nyhetsutskick per e-post;
- Behandlingen är nödvändig för att slutföra ett avtal oss emellan, exempelvis behövs namn och adress för att kunna leverera en beställd vara;
- Behandlingen är nödvändig för att utföra en rättslig förpliktelse som vilar på oss (intresseavvägning);
- Andra rättsliga grunder för behandling av personuppgifter i enlighet med nationell lag (intresseavvägning);

Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter kan det vara till nackdel för dig, exempelvis kan det innebära att du inte har möjlighet att få ta del av vissa produkter eller tjänster. Om inte annat anges kommer det inte gå några rättsliga följder för dig att inte lämna dina personuppgifter.

Lagring av uppgifter

Dina personuppgifter kommer att sparas hos oss i sju år efter senaste köp. Då skatteverket kräver att företag ska spara bokföring i 7 år, behöver vi spara personuppgifter på betalande kunder i 7 år, plus räkenskapsårets utgång, efter sista försäljningen.