FAQ defibrillatorer/hjärtstartare | Första hjälpencentrum®

FAQ om defibrillatorer/hjärtstartare

Har du också funderat på vad en defibrillator är och hur den fungerar? Här har vi samlat vanliga frågor och svar om defibrillatorn, en viktig livräddare vid hjärtstopp.

Vad är en defibrillator?

En defibrillator är en apparat som kickar igång hjärtat igen vid ett hjärtstopp. AED är den internationella termen och står för Automated External Defibrillator. På svenska används ofta benämningen hjärtstartare i folkmun och defibrillator inom vården. Fibrillatio är latin och betyder flimmer. Ordet de-fibrillator beskriver alltså en apparat som med hjälp av en elstöt kan ta bort flimmer. När man defibrillerar slår strömstöten ut flimret i hjärtat. När flimret väl är utslaget, kan hjärtat återigen börja pumpa och fungera normalt igen. AED, defibrillator och hjärtstartare är alltså olika benämningar på samma sak.

Varför är den så bra?

Vid ett hjärtstopp handlar det om att få igång hjärtat igen så fort som möjligt. Ju kortare tid som hjärtat står stilla, desto större är chansen att den drabbade personen överlever. Helst ska defibrillering ske inom tre minuter. Med en defibrillator skickas en kontrollerad elstöt genom hjärtat, det är den elstöten som kan starta hjärtat på nytt efter ett hjärtstopp. Vid hjärtstopp utanför sjukhus har den drabbade tidigare behövt vänta många minuter innan ambulans har kommit fram och kunnat ge elstötar, med stor risk för allvarliga hjärnskador eller död som påföljd. Nu finns defibrillatorer tillverkade för arbetsplatser eller offentliga miljöer som är så enkla att använda så att barn i skolåldern har klarat av dem och räddat livet på andra. Många modeller är dessutom oerhört pedagogiska, utrustade med såväl bild- och film- och röstinstruktioner.

Vem får använda en defibrillator?

En defibrillator som finns i offentliga miljöer eller arbetsplatser får användas av vem som helst. Det finns inte något krav på att du ska ha gått en utbildning eller ha något tillstånd för att få använda en defibrillator. 

Behöver man utbildning för att använda en defibrillator?

De som har gått en utbildning i HLR med defibrillering, D-HLR, har betydligt större chans att lyckas rädda liv vid ett hjärtstopp än de som aldrig övat med hjärtstartare. Även om en hjärtstartare är pedagogisk och självinstruerande, är det en stressad situation som kan få den mest stabila medarbetaren ur balans. Under en D-HLR-utbildning får du lära dig hur en hjärtstartaren fungerar och får öva praktiskt på hela händelseförloppet kring ett hjärtstopp.

Vem på arbetsplatsen bör gå utbildning i D-HLR?

På mindre arbetsplatser med hjärtstartare är det vanligt att all personal utbildas i hjärt-lungräddning med defibrillator. På stora företag väljer kan man välja att utbilda nyckelpersoner som förväntas kunna använda defibrillatorn: exempelvis rescue teams, jourgrupper, receptionspersonal eller annan personal - beroende på var hjärtstartaren är placerad på arbetsplatsen. Eller också låter man den personal som är mest intresserad gå utbildningen i D-HLR. Motiverade och intresserade deltagare tar ofta till sig utbildningen bättre och det är större chans att de också griper in vid ett hjärtstopp. Vi tycker naturligtvis att så många som möjligt ska utbildas så att alla kan rädda liv. Det går inte att veta i förväg vem som är först på plats när det gäller!

Kan jag göra fel med en defibrillator?

Nej, det kan du inte. Om du skulle använda en defibrillator på en person som inte har något problem med hjärtat, är det ingen fara. Apparaten känner av att hjärtat slår som vanligt och laddar inte fram någon elstöt. Även om du av misstag trycker på shock-knappen händer ingenting. Det går praktiskt taget inte att förvärra ett tillstånd för den skadade. Däremot kan en felaktig hantering av hjärtstartaren innebära att du inte får någon effekt på behandlingen. Det är därför det är mycket viktigt att åtminstone några på arbetsplatsen har fått utbildning i hjärt-lungräddning och tränat på att använda utrustningen under verklighetstrogna förhållanden. 

Var finns de någonstans?

Idag finns defibrillatorerna framför allt på större arbetsplatser, men även i taxibilar, polisbilar, bussar, flygplatser, större butiker, idrottsanläggningar, badhus, industrier och så vidare. Där många människor vistas är det bra att ha en defibrillator tillgänglig. Du kan hitta hjärtstartare nära dig i Sveriges hjärtstartarregister

Hur ska defibrillatorn placeras?

En defibrillator bör placeras centralt på arbetsplatsen, eftersom målsättningen är att defibrillering ska utföras inom tre minuter efter ett konstaterat hjärtstopp. En snabb insats är helt avgörande för om den drabbade ska överleva eller inte. 3 minuter efter ett hjärtstopp sjunker överlevnadschansen snabbt med cirka 10 procent per minut och efter 10 minuter överlever få utan permanent hjärnskada. På ytmässigt stora arbetsplatser kan det därför behövas flera hjärtstartare.

Det är viktigt att all personal informeras om hjärtstartarens placering så vem som helst kan hämta den i händelse av ett hjärtstopp. Första hjälpencentrum hjälper alltid dig som kund att skapa en hjärtsäker arbetsplats. Vi föreslår lämplig placering och hjälper till att skapa en effektiv organisation med beredskap för hjärtstopp.

Hur fungerar det med service?

För att defibrillatorn alltid ska fungera vid ett hjärtstopp är det viktigt att byta batteri och elektroder enligt de intervall som tillverkaren rekommenderar. Elektroder håller normalt i två år om de inte används. Om defibrillatorn har använts vid ett hjärtstopp behöver elektroderna bytas ut.