HLR-utbildning | Hjärt-lungräddning | Första hjälpencentrum®.

HLR-utbildning

HLR-utbildning 

En HLR-utbildning ger kunskaper i hjärt-lungräddning och luftvägsstopp. Du får lära dig hur du ska tänka och prioritera när du träffar på en allvarligt skadad person. HLR handlar om livräddande första hjälpen. Vad gör du om en kollega faller ihop och verkar medvetslös? Eller om någon på restaurangen sätter lunchen i halsen och inte kan andas? Eller om du på väg till jobbet är först på plats vid en bilolycka? 

Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna hos människor i arbetsför ålder. Varje år inträffar 10 000 hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Bara 5 procent överlever. Med hjälp av hjärt-lungräddning, HLR, ökar möjligheten att överleva ett hjärtstopp med närmare 300 procent. Därför är det viktigt att så många som möjligt får utbildning i HLR och kan agera snabbt och korrekt.

På våra HLR-utbildningar har instruktörerna alltid lång erfarenhet av arbete inom ambulansen eller akutsjukvården. De är uppdaterade med de senaste medicinska rönen och har aktuella fall från verkligheten som de gärna delar med sig av. Många av våra instruktörer har även specialistutbildningar inom intensivvård, anestesi eller liknande.

Första hjälpencentrum följer Svenska HLR-rådets riktlinjer för hjärt-lungräddning. Dessutom innehåller vår HLR-utbildning en hel del fördjupning. När du bokar en utbildning i HLR hos oss tar vi reda på vilka förutsättningar och risker som finns på just din arbetsplats och anpassar sedan innehållet efter det. Ni får en utbildning med den rekommenderade basinformationen i HLR, men också med fördjupat innehåll som är skräddarsytt för era behov. Vi vill skapa en förståelse för vilka orsaker som kan ligga bakom att en person är livlös så att du lär dig dra egna slutsatser och agera självständigt utifrån situationen. Därmed blir du en bättre och tryggare livräddare.

Välkommen att kontakta oss, så får du mer information!

HLR-utbildningen innehåller:

Vad har hänt?

 • Bedöm läget! Instruktörens bästa tips från livräddning inom ambulans och akutsjukvård.
 • Risker i omgivningen – tänk på din egen säkerhet.
 • Lär dig prioritera livsviktiga funktioner på ett enkelt sätt.
 • Olika orsaker till medvetslöshet – vad gör du?
 • Misstänkta skador på nacke och rygg – vad gör du? 

Larma 112 

 • När ska man ringa 112? Så gör du för att få rätt hjälp så snabbt som möjligt. 
 • Beredskap och rutiner hos er. Organisera larmkedja.

Andning

 • Så fungerar andningsvägarna i kroppen. Skillnader mellan barn och vuxna. Olika orsaker till andningsproblem.
 • Matbit i halsen, olika tillvägagångssätt om personen är vaken eller medvetslös. Hur hjälper du barn som satt i halsen?
 • Stabilt sidoläge från rygg - och från mage. Så vänder du på smart och enkelt sätt.
 • Drunkningstillbud.
 • Mun till mun-metoden på rätt sätt, så undviker du vanliga problem. Minska risken för smitta, olika andningshjälpmedel. 
 • Etiska aspekter vid konstgjord andning.   

Hjärtstopp

 • Konstatera och lär dig hantera olika orsaker till hjärtstopp.
 • Så gör du HLR på rätt sätt, undvik vanliga problem. HLR med 2-räddarteknik.
 • Information om defibrillering för att starta hjärtat. Genomgång och demonstration av hjärtstartare.

Upplägg och mål

Vi startar varje avsnitt med teori och diskussion för att bygga upp kunskap och förståelse. Sedan kommer träningsmomenten där du får öva på det du lärt dig utifrån olika scenarion. På så sätt varvar vi lättsam teori och praktiska tillämpningsövningar under hela utbildningen. Vi lägger även stor vikt vid att skapa en fungerande organisation för hjärt-lungräddning på din arbetsplats. Du får lära dig att hantera hela händelseförloppet vid ett hjärtstopp på ett effektivt sätt. Vi bygger upp tänkbara situationer som kan utspelas i din arbetsmiljö, så att övningarna blir så nära verkligheten som möjligt.

Efter utbildningen har du grundläggande och fördjupad kunskap i hjärt-lungräddning, utifrån de risker som finns på din arbetsplats. Du blir förberedd på medvetslöshet, hjärtstopp, andningssvårigheter och andra allvarliga händelser som människor i din omgivning kan råka ut för.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som jobbar för eller med människor. Ett hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst och ju fler som har utbildning desto större är chansen att vi kan hjälpa varandra.

Förkunskaper

Inga tidigare kunskaper krävs. Vi anpassar nivån på utbildningen efter era förkunskaper, vare sig ni testar HLR för första gången och behöver innehåll på grundnivå eller har gått en HLR-utbildning tidigare och önskar mer fördjupad kunskap. Eftersom våra instruktörer själva har lång erfarenhet från ambulans- eller akutsjukvård kan de besvara även de mest ingående medicinska frågorna om så önskas.

Antal deltagare

Max 12 personer/grupp. Av erfarenhet vet vi att större grupper än så försämrar kvalitén på utbildningen. Deltagarna tappar fokus, de får mindre personlig tid med instruktören och möjligheten att få sina frågor besvarade minskar. Så vill vi inte ha det utan vi vill kunna garantera bästa möjliga kvalité, så att du får ut så mycket som möjligt av tiden!

Omfattning, plats och tid

Utbildningen är fyra timmar lång, du bestämmer själv om du vill ha den på dag-, kvälls- eller kanske nattetid. Vi genomför utbildningen i din verksamhet, för att kunna skapa realistiska övningar så att deltagarna blir förberedda både mentalt och praktiskt. Såvida du inte har andra synpunkter. Vi försöker bemöta dina önskemål efter bästa förmåga för att utbildningen ska passa din verksamhet så bra som möjligt.

Boka utbildning här

 

Vi garanterar

 • Personliga utbildningar anpassade efter din bransch och ditt företag.
 • Instruktörer med över 10 års erfarenhet från ambulans- och/eller akutsjukvård.
 • Utbildningar i er arbetsmiljö för en så realistisk upplevelse som möjligt.
 • Helhetslösningar med riskbedömning, utbildning och utrustning för just er.