HLR-instruktörer och övriga medarbetare

Första hjälpencentrum har instruktörer på flera orter i Sverige. Alla är leg. sjuksköterskor och arbetar med akutsjukvård. De håller utbildning inom HLR och första hjälpen på deltid och är själva kärnan i vår verksamhet. När du bokar utbildning hos oss ser vi till att närmast tillgängliga instruktör kommer till din arbetsplats. Som stöd finns även en administrativ funktion med heltidsanställda medarbetare.


HLR-instruktör Jonas Wikström

 Jonas Wikström, VD och HLR-instruktör
Jonas är legitimerad sjuksköterska sedan 1994 och specialistutbildad i akut-, ambulans-, anestesi- och intensivvård. Jonas har också en magisterexamen i ledarskap och har skrivit boken ”Akutsjukvård". Fram till 2012 arbetade Jonas som narkossköterska på ambulansen i Västerås. På fritiden ägnar han sig åt diverse byggprojekt och idrottande barn.

Telefon: 021-448 10 11

 

 
Marknadsansvarig Anna Wikstöm
 

Anna Wikström, kontorschef och marknadsansvarig

Anna är utbildad informatör och har arbetat länge med kommunikation, webb, projektledning och systemförvaltning. Hon är personalansvarig på företaget samt håller i den strategiska marknadsföringen och e-handeln. På fritiden ägnar hon sig åt familjen, läser böcker och försöker hinna med lite egen träning mellan varven.

Telefon: 021-448 10 13

 

 

HLR-instruktörer, region Norr

 
HLR-instruktör Daniel Pekkari

 

 

Daniel Pekkari, HLR-instruktör
Daniel är specialistsjuksköterska och arbetar på ambulansen i Luleå. Han har varit på flera utlandsuppdrag i bland annat Afghanistan och Irak. Fritiden ägnar han åt att bygga hus.

 

 

 

Pontus Knutsson, HLR-instruktör
Pontus är legitimerad sjuksköterska och arbetar på ambulansen i Sundsvall. 

 
HLR-instruktörer, region Mitt

 HLR-instruktör Viktor Andersson

 

 

Viktor Andersson, HLR-instruktör
Viktor är specialistutbildad inom anestesi och efter arbete på akutmottagning och anestesi håller han numera till på ambulansen i Köping. Han har även arbetat som sjuksköterska i Australien. Viktors fritid går i sportens tecken: han är dykinstruktör, har gjort en Vätternrunda och sprungit flera Marathon. Då han inte arbetar ägnar han sig åt sin fru samt sin landsvägscykel.

 

HLR-instruktör Jonatan Ardhage

 

 Jonatan Ardhage, HLR-instruktör
Jonatan är legitimerad sjuksköterska sedan 2002 och specialistutbildad i ambulanssjukvård. Han har arbetat som sjuksköterska på akutmottagning och infektionsklinik och är sedan 2005 anställd på ambulansen Västmanland. Jonatan brinner för sitt jobb och hans hobby är således att arbeta ännu mer - bland annat genom att hålla utbildningar hos Första hjälpencentrum.

HLR-instruktör Nina Björnberg

 

 

Nina Björnberg, HLR-instruktör
Nina har arbetat på akutmottagningen i Västerås i 14 år. Hon är specialistutbildad inom akutsjukvård och är även distriktssköterska.

HLR-instruktör Andreas Fransson  

 

Andreas Fransson, HLR-instruktör
Andreas är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i ambulanssjukvård och arbetar på ambulansen i Örebro. Sin lediga tid ägnar han åt familjen och byggprojekt i garaget.

 

 

 
HLR-instruktör Mattias Knabäck
 

 


Mattias Knabäck, HLR-instruktör
Mattias är legitimerad sjuksköterska sedan 2000 och har arbetat som sjuksköterska på ambulansen i Västerås sedan 2003. Dessförinnan arbetade han på akutmottagningen. Som 3-barnspappa och föreningsaktiv blir det inte så mycket tid över. Vi är glada att han lägger den övriga tiden på att hålla utbildningar för Första hjälpencentrum!

 
HLR-instruktör Tommi Ranta
 

 


Tommi Ranta, HLR-instruktör
Tommi är legitimerad sjuksköterska sedan 1992 och specialistutbildad i anestesisjukvård. Han arbetar som narkossköterska på ambulansen i Västerås. Förutom att resa med familjen gillar Tommi att träna kampsport och lyssna på musik.

 
HLR-instruktör Peter Rolfsson
 

 


Peter Rolfsson, HLR-instruktör
Peter är legitimerad sjuksköterska och har arbetat inom ambulansen i Västmanland sedan 1978. Han är PHTLS-instruktör och jobbar även extra på akutmottagningen. Peter har också arbetat med klinisk läkemedelsprövning inom kärlsjukdomar och har genomgått utbildning i GCP, ett kvalitetsystem för forskning kring läkemedel. På fritiden packar han gärna väskan och utforskar nya resmål i när och fjärran.

 
HLR-instruktör Erica Stidelius
 Erica Stidelius, HLR-instruktör
Erica är legitimerad sjuksköterska sedan 2000 och specialistutbildad i ambulans- samt barn- och ungdomssjukvård. Hon började sin sjuksköterskebana med vård av för tidigt födda bebisar och har sedan arbetat på akutmottagningen och ambulansen. Erica är ett energiknippe som älskar människor och nya möten. När hon är ledig är familjen i fokus, tillsammans med träning, böcker och god mat - gärna som någon annan har lagat ;-)

   


Magnus Viking, HLR-instruktör
Magnus har en sjuksköterskeexamen från Finland med fördjupning inom akut- och intensivvård. Han har även en specialistutbildning i anestesi. Efter några år på akutmottagningen och inom anestesin arbetar han numera på ambulansen i Köping. Parallellt med jobbet studerar han till specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård. Magnus  tränar flitigt på fritiden och siktar på en Ironman…

 
Peter Westberg HLR-instruktör
 Peter Westberg, HLR-instruktör
Peter är legitimerad sjuksköterska sedan 1982 och specialistutbildad i anestesisjukvård. Han arbetar som narkossköterska på ambulansen. Peter är även brandman och har efter 40 poängs pedagogik arbetat på Räddningsverkets skola i Rosersberg i 8 år. Ambulanspersonalen får ta del av hans gedigna erfarenhet när han utbildar i PHTLS, AMLS och prehospital sjukvårdsledning.

 
HLR-instruktör Göran Wikerdahl
 

 


Göran Wikerdahl, HLR-instruktör
Göran är legitimerad sjuksköterska sedan 1998 och arbetar på ambulansen i Västerås sedan 1995. Han har även arbetat på akutmottagningen, hjärtintensiven och intensivvårdsavdelningen. Göran har också pedagogisk erfarenhet från lärarvikariat i naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet. På fritiden är det fartfyllda utomhusaktiviteter som gäller: wakeboard, vattenskidor, dykning, slalom och snowboard.

 

 

   

 

 


HLR-instruktörer, region Väst


HLR-instruktör Ad

 

 

Anders Almqvist, HLR-instruktör

Anders blev färdig sjuksköterska 1993 och är specialistutbildad inom anestesi. Han har arbetet på Göteborgs OLA-ambulans/akutbil i drygt 10 år och har flera års erfarenhet från hjärtintensiven. Som ATCN-instruktör (traumautbildning) har han en gedigen beredskap för de riktigt allvarliga sjukdomsfallen. Nu söver han patienter på heltid på Sahlgrenska, när han inte extraknäcker med utbildningar i HLR och första hjälpen. På fritiden umgås Anders med familjen och spelar lite golf.

 

 
HLR-instruktör Bengt Holm
 

Bengt Holm, HLR-instruktör

Bengt är legitimerad sjuksköterska och specialistutbildad inom krishantering. Han har arbetat på ambulansen i Göteborg sedan 1987. Bengt är även brandman och tjänstgör nu som styrkeledare på räddningstjänsten i Storgöteborg, där han också arbetar aktivt med kamratstöd och krishantering. Som PHTLS-instruktör och koordinator utbildar Bengt ambulanspersonal och räddningstjänst i akut traumaomhändertagande. Träning och musik står högst på listan när Bengt är ledig.

 

 

 


Sara Afzelius, HLR-instruktör

Sara är legitimerad sjuksköterska sedan 1998 och specialistutbildad i anestesi- och intensivvård. Hon har även läst kardiologi, diabetes, smärtlindring, kemi och biologi. Sara har arbetat på anestesin, akuten och barnmottagningen. För närvarande kombinerar hon sin tjänst på narkosen med ett forskningsprojekt om hjärtstopp utanför sjukhus. Ett stort fritidsintresse är dykning och annan idrott i olika former.


HLR-instruktörer, region Syd

 
HLR-instruktör Karen Bjerregård
 Karen Bjerregård, HLR-instruktör

Karen är legitimerad sjuksköterska sedan 1979 och specialiserad inom psykiatri, anestesi-, intensiv- samt öppen hälso- och sjukvård (distriktssköterska). Hon har över tio års erfarenhet från intensivvård och arbetar sedan 2004 på ambulansen i Lund. Karen har ett stort intresse för människor, trädgård och träning och springer gärna en och annan mara runtom i världen. Den närmaste kretsen består av man och två utflugna barn, ett barnbarn och schäfern Ulla.

 
HLR-instruktör Carolin Rosenqvist

 

 

Carolin Rosenqvist, HLR-instruktör
Carolin är legitimerad sjuksköterska sedan 1993 och specialiserad inom anestesi- och ambulanssjukvård. Hon arbetar inom ambulansen i Ystad sedan 2002 och är även instruktör i hjärt-lungräddningsapparaten LUCAS samt P-HLR (prehospital hjärt-lungräddning). På fritiden gillar Carolin att träna och spela golf.

 

HLR-instruktör Jonas Trobäck-Nilsson

 

 

 

Jonas Trobäck-Nilsson, HLR-instruktör
Jonas är specialist i ambulanssjukvård. Tillsammans med Karen och Caroline håller han i stora delar av Region Skånes introduktions- och fortbildningar för ambulanspersonal. Jonas har bland annat varit med i arbetsgruppen för avancerad HLR för barn.