<%QUERY CMSPage_By_Uri(page_uri=$Request.file) DO DISPLAY $TITLE = FORMAT('TR', $seo_title) $META_DESCRIPTION = FORMAT('TR', $seo_descr) $META_KEYWORDS = FORMAT('TR', $seo_keywords) $META_ROBOTS = $meta_robots %> <% INCLUDE '/INC_head.htm' %> <% INCLUDE '/INC_above.html' %> <%!%BEGINHTMLBLOCK([%BODYTXT Brödtext%])%!%>

Man som tar sig för bröstet i smärta

Hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Varje år drabbas 10 000 människor utanför sjukhus men bara 5 procent av dem överlever. Ett hjärtstopp kan drabba vem som helst, inte bara äldre människor. De flesta hade kunnat överleva om någon i närheten hade startat hjärt-lungräddning och använt en hjärtstartare omedelbart.

Ett hjärtstopp kommer oftast oväntat, därför kallas det plötsligt hjärtstopp. Den vanligaste orsaken till ett hjärtstopp är en hjärtinfarkt och risken för hjärtstopp är störst de första timmarna efter infarkten. Vid ett hjärtstopp drabbas nästan alltid hjärtats kammare av ett internt elektriskt kaos. Kaoset medför att hjärtkamrarna inte längre kan dra ihop sig och pumpa blod till hjärnan och resten av kroppen. Detta kallas kammarflimmer eller ventrikelflimmer (VF).

Hjärt-lungräddning köper tid

Vid ett hjärtstopp slutar hjärtat att pumpa ut blod i kroppen och det finns inte längre något som syresätter hjärnan och andra vitala organ. Den drabbade personen blir medvetslös inom 10-15 sekunder och risken är då stor för bestående eller livshotande skador. Redan efter några minuter har hjärnan fått allvarliga skador av syrebristen. Efter 10 minuter är det få som överlever utan permanenta hjärnskador. För att skydda hjärnan krävs alltså en tidig start av hjärt-lungräddning, HLR.

När vi utför riktigt bra hjärt-lungräddning på en person som fått hjärtstopp kan man säga att vi "köper tid”. Lungorna kan ta upp syre igen och skyddar organen från allvarliga skador - under en begränsad tid. Men för att hjärtat ska kunna startas krävs en strömstöt från en hjärtstartare, eller defibrillator som den också kallas. Det räcker inte med hjärt-lungräddning, som många tror.

Hjärtstartare räddar liv

Enda sättet att få igång hjärtat igen är att återställa de elektriska impulserna så att kammarflimret upphör. Det är det hjärtstartare används till. Vid defibrilleringen skickas en strömstöt från hjärtstartaren som slår ut flimret och hjärtat kan börja pumpa och fungera normalt igen. Med en defibrillator i närheten ökar överlevnadschansen dramatiskt för en person som drabbats av plötsligt hjärtstopp.

För att rädda livet på någon som har drabbats av hjärtstopp måste hjärtat startas innan hjärnan dör. Det är därför det är så bråttom! Även om ambulans larmas snabbt kan det ibland ta 10-15 minuter innan den kommer fram. Med en hjärtstartare i närheten är chansen större att defibrillering kan utföras inom 3 minuter från att någon upptäcker en person med hjärtstopp. Då ökar överlevnadschansen från 5 till 75 procent!

Lyckligtvis börjar det bli allt vanligare med hjärtstartare både på arbetsplatser och i offentliga miljöer och allt fler människor utbildas i HLR och D-HLR, hjärt-lungräddning med hjärtstartare.

Var förberedd

När någon har drabbas av ett hjärtstopp är det viktigt att agera snabbt och det är alltid lättare att vara effektiv om du vet precis hur du ska göra. Så här går du och dina kollegor till väga om det finns en defibrillator i närheten:

1. Någon måste omedelbart starta HLR.

2. En annan person hämtar snabbt hjärtstartaren.

3. Sätt igång den och följ instruktionerna som spelas upp.

4. Fäst elektroderna på den skadade personens bröstkorg. Med hjälp av elektroderna kan hjärtstartaren kontrollera om hjärtat slår.

5. Om den drabbade personen visar sig ha hjärtstopp laddas en strömstöt upp. Du ger strömstöten med ett enkelt knapptryck.

6. Fortsätt med HLR enligt instruktioner tills ambulans kommer.

7. Larma 112!

<%!%ENDHTMLBLOCK%!%> <%!%BEGINHTMLBLOCK(Högersida)%!%> <%!%ENDHTMLBLOCK%!%> <%INCLUDE 'rs/rs-pageproducts.htm'%> <% INCLUDE '/INC_below.html' %> <%NEXTROW ENDQUERY%>