Första hjälpen Ungdomsverksamhet | Första hjälpencentrum®

Första hjälpen Ungdomsverksamhet

Första hjälpen Ungdomsverksamhet

Vad gör du om en kompis skadar sig och blöder kraftigt? Eller får ett krampanfall? Eller är kraftigt alkohol- eller drogpåverkad? Med kursen Första hjälpen Ungdomsverksamet får du kunskap och verktyg för att kunna hantera de vanligaste skadorna och sjukdomsfallen som förekommer bland tonåringar och unga vuxna.

Kursinnehåll

I Första hjälpen Ungdomsverksamhet går vi igenom scenarion och olyckor som kan hända i verksamheter som engagerar ungdomar, exempelvis föreningar, fritidsgårdar och läger. Vi har tagit fram ett grundläggande innehåll baserat på de risker och olycksfall som är vanligt förekommande hos ungdomar i skolmiljö och på fritiden. Sedan fokuserar vi på er specifika verksamhet och de skador som kan uppstå där.

Några exempel på vad vi brukar ta upp är:

• Blödningar, skär- och klämskador
• Förbandsteknik
• Att förebygga cirkulationssvikt
• Ögonskador
• Tandskador
• Brännskador
• Förgiftningar
• Astma och allergiska reaktioner
• Diabetes
• Epilepsi och kramper
• Idrottsskador
• Cykel-/moped- och fallolyckor (skador på skalle, nacke och rygg)

Saknar du något innehåll i Första hjälpen Ungdomsverksamhet? Kontakta oss, så löser vi det!

Upplägg och mål

Vi startar varje avsnitt med teori och diskussion för att bygga upp kunskap och förståelse. Sedan kommer träningsmomenten där deltagarna får träna utifrån olika scenarion. På så sätt varvar vi lättsam teori och praktiska tillämpningsövningar under hela utbildningen. Efter utbildningen kan deltagaren på ett korrekt och effektivt sätt ge första hjälpen vid akuta skador och sjukdomstillstånd som kan inträffa i verksamheten.

Målgrupp

Fritidspersonal, lärare och andra som arbetar med ungdomar i sitt yrke eller på fritiden - samt även ungdomarna själva.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Vi anpassar nivån på utbildningen efter era förkunskaper vare sig det innebär grundnivå eller mer avancerad fördjupning. Eftersom våra instruktörer själva har lång erfarenhet från ambulans- eller akutsjukvård kan de besvara ingående frågor om första hjälpen i akuta situationer.

Antal deltagare

Max 12 personer/grupp. Av erfarenhet vet vi att större grupper än så försämrar kvalitén på utbildningen. Deltagarna tappar fokus, de får mindre personlig tid med instruktören och möjligheten att få sina frågor besvarade minskar. Så vill vi inte ha det utan vi vill kunna garantera bästa möjliga kvalité!

Omfattning, plats och tid

Första hjälpen Ungdomsverksamhet är fyra timmar lång, ni bestämmer själva om ni vill ha den på dag-, kvälls- eller kanske nattetid. Vi genomför utbildningen i din verksamhet, såvida ni inte har andra önskemål, för att kunna skapa realistiska övningar så att deltagarna blir förberedda både mentalt och praktiskt. Vi försöker bemöta era önskemål efter bästa förmåga för att utbildningen ska passa er så bra som möjligt.

Boka utbildning här

 

Vi garanterar

  • Personliga utbildningar anpassade efter din bransch och ditt företag.
  • Instruktörer med lång erfarenhet från ambulans- och/eller akutsjukvård.
  • Utbildningar i er arbetsmiljö för en så realistisk upplevelse som möjligt.
  • Helhetslösningar med riskbedömning, utbildning och utrustning för just er.