Första hjälpen Industri | Första hjälpencentrum®

Första hjälpen Industri

Första hjälpen Industri

Vad gör du om en person nära dig skär upp armen mot en stålkant och blöder kraftigt? Eller bränner sig på en svetsfog? Eller får frätande kemikalier i ögat? Med kursen Första hjälpen Industri får du kunskap och verktyg för att kunna hantera de vanligaste skadorna och sjukdomsfallen inom bygg- och industriverksamhet.

Kursinnehåll

I Första hjälpen Industri går vi igenom scenarion och olyckor som förekommer inom verksamheter som exempelvis lager, byggarbetsplatser och industrier. Vi har tagit fram ett grundläggande innehåll som passar de flesta sammanhang med stora skaderisker och sedan fokuserar vi på er specifika verksamhet och de skador som kan uppstå där.

Några exempel på vad vi brukar ta upp är:

• Blödningar, sår- och klämskador
• Förbandsteknik
• Förebygg cirkulationssvikt
• Brännskador
• Förgiftningar
• Kemiska olyckor
• Ögonskador
• Elolycksfall
• Fallolyckor (skador på skalle, nacke och rygg)
• Agera vid trafikolycka

Saknar du något innehåll i Första hjälpen Industri? Kontakta oss, så löser vi det!

Upplägg och mål

Vi startar varje avsnitt med teori och diskussion för att bygga upp kunskap och förståelse. Sedan kommer träningsmomenten där deltagarna får träna utifrån olika scenarion. På så sätt varvar vi lättsam teori och praktiska tillämpningsövningar under hela utbildningen. Efter utbildningen kan deltagaren på ett korrekt och effektivt sätt ge första hjälpen vid akuta skador och sjukdomstillstånd som kan inträffa i verksamheten.

Målgrupp

Medarbetare inom all form av industri, produktion, lager och logistik.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Vi anpassar nivån på utbildningen efter era förkunskaper vare sig det innebär grundnivå eller mer avancerad fördjupning. Eftersom våra instruktörer själva har lång erfarenhet från ambulans- eller akutsjukvård kan de besvara ingående frågor om första hjälpen i akuta situationer.

Antal deltagare

Max 12 personer/grupp. Av erfarenhet vet vi att större grupper än så försämrar kvalitén på utbildningen. Deltagarna tappar fokus, de får mindre personlig tid med instruktören och möjligheten att få sina frågor besvarade minskar. Så vill vi inte ha det utan vi vill kunna garantera bästa möjliga kvalité!

Omfattning, plats och tid

Första hjälpen Industri är fyra timmar lång, ni bestämmer själva om ni vill ha den på dag-, kvälls- eller kanske nattetid. Vi genomför utbildningen i din verksamhet, såvida ni inte har andra önskemål, för att kunna skapa realistiska övningar så att deltagarna blir förberedda både mentalt och praktiskt. Vi försöker bemöta era önskemål efter bästa förmåga för att utbildningen ska passa er så bra som möjligt.

Boka utbildning här

 

Vi garanterar

  • Personliga utbildningar anpassade efter din bransch och ditt företag.
  • Instruktörer med lång erfarenhet från ambulans- och/eller akutsjukvård.
  • Utbildningar i er arbetsmiljö för en så realistisk upplevelse som möjligt.
  • Helhetslösningar med riskbedömning, utbildning och utrustning för just er.