Första hjälpen Hjälp på väg

Första hjälpen Hjälp på väg

Vad gör du om du kommer först till en trafikolycka? Eller om det börjar ryka från bilen under färd? Eller om någon får en truckpall över sig vid lossningen? Med kursen Första hjälpen Hjälp på väg får du kunskap och verktyg för att kunna hantera de vanligaste skadorna du stöter på om du har vägen som arbetsplats. Kursen riktar sig till dig som arbetar minst 100 timmar/år på vägarna.

Kursinnehåll

I Första hjälpen Hjälp på väg inriktar vi oss på skador som uppstår i trafiken och går igenom scenarion och olyckor som förekommer inom verksamheter där stora delar av arbetstiden är på vägen. Vi följer tidigare framtagen studieplan från Trafikverket och har utöver det tagit fram ett grundläggande innehåll som passar de flesta idrottssammanhang och sedan fokuserar vi på er specifika verksamhet och de skador som kan uppstå där.

Några exempel på vad vi brukar ta upp är:

• Livsfarligt läge – egen säkerhet
• Kontroll av medvetande, andning och puls
• Stabilt sidoläge (tidigare framstupa sidoläge) från rygg och mage
• Mun mot mun-metoden
• Heimlich manöver, åtgärd vid luftvägsstopp
• Hantering av mc-hjälm
• Akut omhändertagande vid blödning, brännskada, cirkulationssvikt, skallskada, rygg- och nackskada
• Hantering av krockkuddar
• Lyft och förflyttning av skadade ur fordon
• Larma 112
• Prioritering av skadade
• Psykisk första hjälp – att vara ett mänskligt stöd
• Farligt gods vid trafikolyckor
• Tillämpningsövning trafikolycka
• Brandkunskap
• Brandsläckningsövning

Saknar du något innehåll i kursen Första hjälpen Hjälp på väg? Kontakta oss, så löser vi det!

Upplägg

Vi startar varje avsnitt med teori och diskussion för att bygga upp kunskap och förståelse. Sedan kommer träningsmomenten där deltagarna får träna utifrån olika scenarion. På så sätt varvar vi lättsam teori och praktiska tillämpningsövningar under hela utbildningen.

Målgrupp

Alla som har vägen som arbetsplats, det vill säga personal som arbetar minst 100 timmar/år på vägarna. Till exempel yrkesförare, vägarbetare och taxichaufförer.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Vi anpassar nivån på utbildningen efter era förkunskaper vare sig det innebär grundnivå eller mer avancerad fördjupning. Eftersom våra instruktörer själva är sjuksköterskor med minst 10 års erfarenhet från ambulans- eller akutsjukvård kan de besvara ingående frågor om första hjälpen i akuta situationer.

Antal deltagare

Max 12 personer/grupp. Av erfarenhet vet vi att större grupper än så försämrar kvalitén på utbildningen. Deltagarna tappar fokus, de får mindre personlig tid med instruktören och möjligheten att få sina frågor besvarade minskar. Så vill vi inte ha det utan vi vill kunna garantera bästa möjliga kvalité!

Omfattning, plats och tid

Första hjälpen Hjälp på väg är fyra timmar lång, ni bestämmer själva om ni vill ha den på dag-, kvälls- eller kanske nattetid. Vi genomför utbildningen i din verksamhet, såvida ni inte har andra önskemål, för att kunna skapa realistiska övningar så att deltagarna blir förberedda både mentalt och praktiskt. Vi försöker bemöta era önskemål efter bästa förmåga för att utbildningen ska passa er så bra som möjligt.

Mål

Efter kursen har deltagarna fått en ökad handlingsberedskap inför olycksfall på vägarna. De har fått en djupare förståelse för att ett snabbt och korrekt ingripande på olycksplatsen räddar liv, lindrar skador och förhindrar att skador förvärras. De kan också organisera och handla på ett effektivt och säkert sätt på en olycksplats på vägen.

Övrig information

Utbildningsbevis ingår.

Boka utbildning här

 

Vi garanterar

  • Personliga utbildningar anpassade efter din bransch och ditt företag.
  • Instruktörer med över 10 års erfarenhet från ambulans- och/eller akutsjukvård.
  • Utbildningar i er arbetsmiljö för en så realistisk upplevelse som möjligt.
  • Helhetslösningar med riskbedömning, utbildning och utrustning för just er.