D-HLR-utbildning | Boka kurs hos Första hjälpencentrum®.

D-HLR-utbildning

D-HLR-utbildning

En D-HLR-utbildning, HLR med defibrillator (hjärtstartare), ger dig trygghet och beredskap att agera vid ett hjärtstopp och använda hjärtstartare. Hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna hos människor i arbetsför ålder. Men med rätt utbildning och utrustning kan vi förbättra möjligheten rejält för den drabbade att överleva. Kombinationen av hjärt-lungräddning och hjärtstartare är livsnödvändig. Då ökar den drabbades möjlighet att överleva från 5 till 75 %!

Vad gör du om en person i din omgivning faller ihop medvetslös och du misstänker att det handlar om ett hjärtstopp? Har ni en hjärtstartare på din arbetsplats? Var finns den i så fall, och hur fungerar den? En utbildning i D-HLR ger dig trygghet och beredskap att agera vid ett hjärtstopp och lär dig att använda hjärtstartaren på rätt sätt.

På våra D-HLR-utbildningar har instruktörerna alltid lång erfarenhet av livräddning från sitt arbete inom ambulansen eller akutsjukvården. De är uppdaterade med de senaste medicinska rönen och har aktuella fall från verkligheten som de gärna delar med sig av. Många av våra HLR-instruktörer har även specialistutbildningar inom intensivvård, anestesi eller liknande.

Första hjälpencentrum följer Svenska HLR-rådets riktlinjer för hjärt-lungräddning. Dessutom innehåller vår D-HLR-utbildning en hel del fördjupning. Vi vill skapa förståelse för vilka orsaker som kan ligga bakom att en person är livlös. Du lär dig dra egna slutsatser och agera självständigt utifrån situationen. Därmed blir du en bättre och tryggare livräddare.

När du bokar en utbildning i D-HLR hos oss tar vi reda på vilka förutsättningar och risker som finns på just din arbetsplats och anpassar sedan innehållet efter det. Ni får en utbildning med den rekommenderade basinformationen i D-HLR, men också med fördjupat innehåll som är skräddarsytt för era behov. Vi hjälper dig göra din arbetsmiljö hjärtsäker.

Välkommen att kontakta oss, så får du mer information!

D-HLR-utbildningen innehåller:

Under utbildningen kommer vi bland annat att gå igenom:

 • HLR med 2-räddarteknik.
 • Larma 112.
 • Organisation av larmkedja.
 • Mun-mot-munmetoden med andningshjälpmedel.
 • Hjärtats uppbyggnad och funktioner.
 • Hjärtinfarkt och kärlkramp.
 • Skillnad på hjärtstopp orsakat av elolycksfall, hjärtinfarkt eller andningsstopp.
 • Hjärstartaren/defibrillatorn och dess funktioner.
 • Defibrillering.
 • Säkerhetsaspekter.
 • Teamträning i HLR med defibrillator.
 • Tillämpningsövningar, scenarioträning i verksamhetens lokaler.
 • Åtgärder efter hjärtstopp.

Läs mer om plötsligt hjärtstopp >>

Upplägg och mål

Vi startar varje avsnitt med teori och diskussion för att bygga upp kunskap och förståelse. Sedan kommer träningsmomenten där du får öva på det du lärt dig utifrån olika scenarion. Vi lägger även stor vikt vid att skapa en fungerande organisation för hjärt-lungräddning med hjärtstartare på din arbetsplats. Du får lära dig hantera hela händelseförloppet vid ett hjärtstopp på ett effektivt sätt. Vi bygger upp tänkbara situationer som utspelas i din arbetsmiljö, så övningarna blir så verklighetstrogna som möjligt.

På så sätt varvar vi lättsam teori och praktiska tillämpningsövningar under hela utbildningen. Efter utbildningen har du grundläggande och fördjupad kunskap i hjärt-lungräddning med hjärtstartare, utifrån de risker som finns på din arbetsplats. Du blir förberedd på medvetslöshet, hjärtstopp, andningssvårigheter och andra allvarliga händelser som människor i din omgivning kan råka ut för. Du har goda förutsättningar att självständigt utföra hjärt-lungräddning och kan defibrillera den drabbade personen tills ambulanspersonalen kommer och tar över.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som jobbar för eller med människor och har tillgång till en hjärtstartare. Ett hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst och ju fler som har utbildning desto större är chansen att vi kan hjälpa varandra och våga använda en hjärtstartare för att rädda liv.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning, HLR. D-HLR är en påbyggnadsutbildning som kräver att deltagarna har koll på grunderna för att kunna ta till sig fördjupningen. Om du inte nyligen gått en utbildning i HLR rekommenderar vi istället att du väljer vår kombinationsutbildning HLR & D-HLR för att få ut det mesta av din utbildning.

Antal deltagare

Max 6-8 personer/grupp beroende på arbetsplatsens ytmässiga storlek. Av erfarenhet vet vi att större grupper än så försämrar kvalitén på utbildningen. Deltagarna tappar fokus, de får mindre personlig tid med instruktören och möjligheten att få sina frågor besvarade minskar. Så vill vi inte ha det utan vi vill kunna garantera bästa möjliga kvalité så att du får ut så mycket som möjligt av tiden!

Omfattning, plats och tid

Utbildningen är fyra timmar lång, du bestämmer om du vill ha den på dag-, kvälls- eller kanske nattetid. Vi genomför utbildningen i din verksamhet för att kunna skapa realistiska övningar så deltagarna blir förberedda både mentalt och praktiskt. Såvida du inte har andra synpunkter. Vi försöker bemöta din önskemål efter bästa förmåga för att utbildningen ska passa din verksamhet så bra som möjligt.

Boka utbildning här

 

Vi garanterar

 • Personliga utbildningar anpassade efter din bransch och ditt företag.
 • Instruktörer med lång erfarenhet från ambulans- och/eller akutsjukvård.
 • Utbildningar i er arbetsmiljö för en så realistisk upplevelse som möjligt.
 • Helhetslösningar med riskbedömning, utbildning och utrustning för just er.