Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial är sådant som vi har lärt oss att en rutinerad instruktör bör ha med sig på HLR-utbildningar. Här hittar du sådant som kan vara bra att packa i din instruktörsväska. Bland annat desinfektionsmedel som håller dina dockor rena och fräscha, en luftvägsmodell som tydligt visar den mänskliga anatomin och övningshjärtstartare som gör det mycket lättare att lära ut förloppet kring defibrillering.