Övningshjärtstartare

Övningshjärtstartare kan användas för att ge hög autencitet på D-HLR-utbildningar. Apparaten går att aktivera och ger ljud- och ljussignaler som en riktig hjärtstartare men ger inga stötar. Som HLR-instruktör kan du ställa in olika scenarioprogram för att illustrera olika typer av händelser. Här hittar du även övningselektroder som du endast behöver byta när klistret blivit dåligt.